KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   11:22:01 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jerzy Kamil Andrzej Lgocki - pułkownik pożarnictwa

Ewa Michałowska-Walkiewicz
31 października, 2022

Jerzy Kamil Andrzej Lgocki - pułkownik pożarnictwa
Jerzy Lgocki (z papierosem) wśród powstańców. Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe, CC0, via Wikimedia Commons

Jerzy Lgocki pieczętujący się herbem Jastrzębiec, przyszedł na świat dnia 31 października 1893 roku we Łopusznej. Zmarł dnia 25 stycznia 1945 roku w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Był to pułkownik pożarnictwa, major artylerii Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Rodzina

Był jedynym synem Aleksandra Lgockiego, właściciela majątku w Łopusznej. Jego matką była pani Aniela Szczytnicka pieczętująca się herbem Belina. Była ona kierowniczką jednoklasowej szkoły powszechnej w Łopusznej. W 1900 roku, Aleksander Lgocki z żoną i synkiem przeniósł się do Nowego Targu. W 1914 roku Jerzy rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Wiedniu. Musiał on przerwać studia gdyż został powołany do ck armii. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim. W 1917 roku skończył kurs artylerii fortecznej i brał czynny udział w walkach nad Piawą.

Wojna polsko-bolszewicka

Od dnia 1 lipca do października 1920 roku, podczas wojny z bolszewikami walczył jako dowódca 7. baterii III dywizjonu 6 Pułku Artylerii Polowej. Odpierał on czynne ataki Siemiona Budionnego. W grudniu 1920 roku, ożenił się i wraz z żoną zamieszkał w Radziwiłłowie, gdzie otrzymał działkę jako wojskowy osadnik.

Powstanie śląskie

W dniu 3 maja 1921 roku przy okazji uroczystości związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji w roku 1791, Lgocki zorganizował grupę ochotników na III powstanie śląskie. Ochotnicy ci otrzymali ze zbrojowni 60 karabinów, kilka granatów ręcznych oraz kilka skrzyń amunicji. Dnia 5 maja 1921 roku, powstańcy dotarli do Sosnowca i wtedy to Jerzy Lgocki meldował gotowość swojego oddziału do walki w szopienickiej Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych. Tam dowiedział się, że potrzebna jest artyleria w Krakowie zatem tam niezwłocznie się udał.

Komisarz rządowy

Od 1931 roku pełnił on funkcję komisarza rządowego. Kierował pracami magistratu w Jaśle, zajmował się regulacją miejskich finansów oraz był członkiem Rady Szkolnej Miejscowej.

II wojna światowa

Po wybuchu wojny w roku 1939, został zmobilizowany do Armii Modlin. W dniu 7 września 1939 roku objął stanowisko oficera liniowego w dowództwie dzielnicy Warszawa – Północ Ośrodka Pożarniczego Obrony Warszawy. W dniu 23 grudnia 1939 roku, w siedzibie II Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej odbyło się spotkanie, w którym brał udział Jerzy Lgocki, Jej Komendantem został Lgocki, który przyjął pseudonim „Jastrząb”. Lgocki wraz z żoną i córką został aresztowany przez Gestapo w styczniu 1944 roku w mieszkaniu przy Królewskiej 37 w Warszawie.

Przesłuchania

Po kilku miesiącach przesłuchań i tortur na Pawiaku, Lgocki z grupą 600 więźniów Pawiaka został wywieziony do KL Stutthof. W obozie został zakwalifikowany jako więzień polityczny, otrzymał numer obozowy 36 167. Zaangażował się on i tam w działalność w obozowej konspiracji dowodzonej przez Zygmunta Rylskiego. W październiku 1944 roku, Lgocki został przeniesiony do KL Neuengamme. Otrzymał tam obozowy numer 60 198. Zmarł 25 stycznia 1945 roku, jak napisali w jego dokumentacji Niemcy na herzmuskelschwäche, czyli osłabienia mięśnia sercowego.