KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 stycznia, 2022   I   09:56:49 PM EST   I   Erwiny, Henryka, Mariusza
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Tymon Zaborowski - poeta i dramatopisarz

Ewa Michałowska-Walkiewicz
16 kwietnia, 2021

Tymon Zaborowski - poeta i dramatopisarz

Tymon Zaborowski urodził się dnia 18 kwietnia 1799 roku w Liczkowcach. Zmarł on natomiast w dniu 20 lub 28 marca 1828 roku tamże. Był on polskim poetą i dramatopisarzem, tłumaczem i krytykiem literackim.

Pochodził z Galicji

Urodził się w Galicji Wschodniej, jako syn Józefa i Julianny z Szeptyckich. Pierwsze nauki pobierał w domu pod kierunkiem francuskiego emigranta nazwiskiem Rochetin. Przez krótki czas uczył się on w gimnazjum lwowskim, a następnie w Liceum Wołyńskim. W tym też okresie mieszkał na stancji u A. Osińskiego. Był wówczas członkiem Towarzystwa Dobroczynności Młodzianów Gimnazjum Wołyńskiego, a od roku szkolnego 1815/1816 pełnił w nim funkcję prezesa.

Zebrania literackie

Aktywnie uczestniczył także podczas zebrań literackich organizowanych w domu Filipa Platera, na których czytał on swe utwory. W tym okresie brał czynny udział, wraz z K. Sienkiewiczem i T. Sierocińskim, w działaniach Klubu Piśmienniczego. W grudniu 1816 roku, wyjechał do Warszawy. Tam, wkrótce po przyjeździe, otrzymał stanowisko asesora w Delegacji Administracyjnej Rady Stanu Królestwa Polskiego. W tym okresie zajmował się głównie literaturą, a już 3 miesiące później nawiązał znajomość z L. Osińskim. Był także gorliwym czytelnikiem Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był jednym z inicjatorów powołania czasopisma byłych krzemieńczan pn. „Ćwiczenia Naukowe”.