KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   10:27:08 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zygmunt Szułdrzyński - działacz społeczno-polityczny

Ewa Michałowska-Walkiewicz
14 października, 2020

Zygmunt Sułdrzyński, przyszedł na świat w dniu 15 października 1830 roku w Gutowie Wielkim. Zmarł on natomiast w dniu 29 grudnia 1918 roku, w Bolechowie. Był to ziemianin a przede wszystkim działacz społeczno-polityczny.

Pochodzenie

Zygmunt był synem Józefa i Elżbiety z domu Okulicz. W roku 1849 ukończył on gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Następnie studiował prawo na berlińskim uniwersytecie, a w 1853 roku uzyskał on, na podstawie rozprawy zatytułowanej De origine progressu tutelae mulieribus, tytuł doktora praw. Po praktyce rolniczej objął dobra Lubasz w powiecie czarnkowskim i wówczas rozwinął działalność w organizacjach rolniczych.

Okres zrywu styczniowego

W okresie powstania styczniowego pracował w tajnym komitecie niesienia pomocy powstaniu i powstańcom. Od roku 1865 był członkiem zarządu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. Prowadził on też inną działalność społeczną na terenie Wielkiego Księstwa Warszawskiego. W sposób szczególny bardzo interesował się rozwojem oświaty rolniczej. Brał udział w pracach zarządu Szkoły Rolniczej, był członkiem wielu polskich towarzystw oświatowych i kulturalnych, a z biegiem czasu został też członkiem honorowym Rady Administracyjnej Szkoły Polskiej w Batignolles we Francji.

Praca w TOL

W 1872 roku, współtworzył on Towarzystwo Oświaty Ludowej, a gdy osiem lat później powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych, Szułdrzyński został w roku 1883 wiceprezesem zarządu głównego. Jako jeden z głównych organizatorów pracował przy obchodach ogólnosłowiańskiego zjazdu na Morawach w roku 1885. Pięć lat później został członkiem honorowym Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie. Od 1899 roku był także członkiem Komitetu dla Zwalczania Gruźlicy w prowincji poznańskiej.

Jako radca

W 1880 roku, został mianowany radcą Ziemstwa Kredytowego, a za dziesięć lat został członkiem rady prowincjonalnej. Uczestniczył on także w zakładaniu Banku Włościańskiego, a z czasem Banku Ziemskiego. Działał także w polityce ogólnokrajowej w latach 1866–1872. Był on też posłem na sejm pruski z okręgu Środa-Września, w którym pełnił funkcję sekretarza Koła Polskiego.

W 1873 roku wykupił z rąk niemieckich dobra Bolechowo koło Poznania, w których mieszkał aż do śmierci.