KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   01:25:02 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Józef August Ostrowski - ziemianin i polityk

Ewa Michałowska-Walkiewicz     19 stycznia, 2020

Józef Ostrowski pieczętujący się herbem Korab, urodził się dnia 21 stycznia 1850 roku w Malusznie koło Łodzi. Zmarł on natomiast dnia 20 czerwca 1923 roku również w Malusznie. Był to polski ziemianin i polityk Stronnictwa Polityki Realnej.

Pochodzenie

Józef Ostrowski był trzecim z pięciorga rodzeństwa, synem prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Aleksandra Ostrowskiego i Heleny z Morsztynów.

Ukończył on gimnazjum w Warszawie. Następnie studiował na Wydziale Prawa W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edukację tę ukończył w 1870 roku z tytułem kandydata praw. Z czasem pracował on jako sędzia gminny w Piotrkowie Trybunalskim, a także jako członek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W roku 1905 został współzałożycielem, a następnie pierwszy prezesem Stronnictwa Polityki Realnej.

W Radzie Regencyjnej

Od 27 października 1917 roku do 14 listopada 1918 roku, był członkiem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Wraz z prałatem Zygmuntem Chełmickim, Ostrowski był autorem większości orędzi publikowanych przez Radę Regencyjną. W dniu 11 listopada 1918 roku, w warszawskim mieszkaniu Ostrowskiego odbyło się przekazanie władzy wojskowej, a 14 listopada 1918 roku władzy cywilnej Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną.

W Malusznie

Od 1896 roku, Józef Ostrowski był właściciel dóbr Maluszyn. Był ostatnim męskim przedstawicielem maluszyńskiej linii rodu Ostrowskich. Nie założył on własnej rodziny. Zmarł w 1923 w pałacu w Malusznie. Po jego śmierci dobra ziemskie odziedziczył po nim Henryk Potocki.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska