KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 4 lipca, 2022   I   11:15:37 AM EST   I   Aureli, Malwiny, Zygfryda
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Emilia Sczaniecka - urodzona w Brodach

Ewa Michałowska-Walkiewicz     30 września, 2019

Emilia Sczaniecka - urodzona w Brodach

Emilia Sczaniecka herbu Ossoria, urodziła się dnia 20 maja 1804 roku w Brodach. Zmarła natomiast dnia 11 maja 1896 roku w Pakosławiu. Była to polska działaczka społeczna i narodowościowa. Szczególnie zasłużyła się ona pomocą niesioną rannym w czasie powstania listopadowego w Królestwie Polskim.

Pochodzenie i rodzina

Urodziła się w Brodach, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Otrzymała wysokie, jak na tamte czasy, wykształcenie. Po wybuchu powstania listopadowego, wyjechała do Warszawy, gdzie wsławiła się jako organizatorka pomocy medycznej dla żołnierzy polskiej armii. Ukrywała emisariuszy i wspierała potrzebujących materialnie. Skazana za to przez rząd pruski, na więzienie i kary finansowe, została jednak po rozlicznych prośbach ułaskawiona przez króla.

Właścicielka Pakoslawia

Po wyjściu z wiezienia, była filantropką, a także animatorką działań narodowościowych i feministycznych w zaborze pruskim. W latach 1840– 1896 była właścicielką Pakosławia. W czasie powstania wielkopolskiego, zawsze udzielała schronienia potrzebującym powstańcom polskim. Była założycielką pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz instytucji Pomocy naukowej dla ubogich dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska