KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   08:36:35 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Antoni Antczak - polski działacz narodowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz     28 sierpnia, 2019

Antoni Antczak, posługujący się pseudonimem Adamski urodził się dnia 15 maja 1890 roku w Wolenicach w powiecie krotoszyńskim. Zmarł on w dniu 31 sierpnia 1952 roku we Wronkach. Był to polski dziennikarz i działacz narodowo-demokratyczny, samorządowiec, a także poseł na sejm w latach 1929-39.

Na rzecz robotników
W 1914 roku, wyjechał on do Westfalii, gdzie działał w Narodowym Stronnictwie Robotników. Po powrocie do Polski w roku 1920 zamieszkał w Toruniu, gdzie od roku 1923 stał na czele Drukarni Robotniczej. Był on także redaktorem naczelnym i wydawcą „Głosu Robotnika” oraz „Obrony Ludu”. Pełnił dodatkowo obowiązki prezesa Pomorskiego Związku Śpiewaczego i Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego.

Jako poseł
Antoni Antczak, pełnił mandat posła na Sejm kadencji (1929–1930). Był przewodniczącym Rady Miasta Torunia. W roku 1937 został prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy. Od roku 1941 do roku 1944, przebywał w Warszawie jako Delegat Rządu dla Pomorza. Podczas II wojny światowej, działał w podziemnej organizacji Grunwald. Po upadku powstania warszawskiego, był on internowany w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie wywieziony został na roboty do Niemiec.

Po wojnie
Po roku 1945, Antczak został wybrany wiceprezesem SP i z jego nominacji wszedł w skład KRN, w której zasiadał do września 1946 roku. W  roku 1948 został aresztowany przez UB, a po trzech latach procesu skazano go na 15 lat więzienia za rzekomo prowadzenie nielegalnej działalności w zrzeszeniu powiatów polskich. W rok po wydaniu wyroku, zmarł w więzieniu we Wronkach. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska