KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 1 marca, 2021   I   08:42:31 PM EST   I   Albina, Antoniny, Radosławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Biblia - najpiękniejsza księga, najstarsze dzieło literackie świata

Ewa Michałowska-Walkiewicz     04 marca, 2019

Biblia - najpiękniejsza księga, najstarsze dzieło literackie świata

W minionym tygodniu w świętokrzyskich Starachowicach miała miejsce wystawa Biblii, jako najstarszej księgi świata. Mogliśmy tam zobaczyć Biblię polskiej królowej Zofii Holszańskiej, Biblię Marcina Lutra, Jana Kalvina bądź tak maleńką jej pozycję, którą mogliśmy obejrzeć jedynie pod mikroskopem.

W minionym tygodniu w świętokrzyskich Starachowicach miała miejsce wystawa Biblii, jako najstarszej księgi świata. Mogliśmy tam zobaczyć Biblię polskiej królowej Zofii Holszańskiej, Biblię Marcina Lutra, Jana Kalvina bądź tak maleńką jej pozycję, którą mogliśmy obejrzeć jedynie pod mikroskopem. Oglądając tę przepiękną wystawę, mogliśmy zgłębić dzieje rodzaju ludzkiego, dokładnie spisanego w tej cudownej księdze. Pisarze biblijni w większości byli przeciętnymi ludźmi. Jak nie trudno się domyśleć, byli oni rolnikami, pasterzami, rybakami, czyli ludźmi należącymi do najniższych klas społecznych. A jednak wybrał ich Bóg, by sporządzili te najwierniejszą z wiernych w swoich opisach ksiąg. To co napisali pisarze biblijni, w okresie ponad 1600 lat, wywarło większy wpływ na ludzi, niż cała pozostała literatura. Biblia jako święta księga, jest dostępna w 2200 językach i każdy kto pragnie ją mieć, może ją dostać w stosunkowo łatwy sposób.

Zgodna z podręcznikami
Chociaż Biblia nie jest podręcznikiem naukowym, to jednak gdy zestawić ją z nauką, odznacza się ona niebywałą wiarygodnością i dokładnością. Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów pokazujących, że nauka i Biblia wzajemnie sobie nie zaprzeczają, a wręcz przeciwnie uzupełniają. W psalmie 104 czytamy, że góry wypiętrzają się i zapadają, a dzisiejsze szczyty były kiedyś dnami mórz. Jest to naukowe stwierdzenie, które jak widzimy pokrywa się z Biblią. W pięcioksięgu Mojżeszowym czytamy, że gdy Izraelici zostali wypuszczeni z Egiptu i czekała ich długa wędrówką przez pustynię, Bóg poprzez Mojżesza nakazał im jak postępować by nie doszło do epidemii wśród tak dużej ilości osób. Przestrzeganie zasad higieny chroni zdrowie. Prawo dane Izraelitom przez Boga, zawierało przepisy, które nakazywały myć się po dotknięciu zwłok, poddawać kwarantannie chorych zakaźnie itp. Jak zatem widzimy, zasady te obowiązują nas do dziś, a skrupulatnie potwierdzone są one przez naukę.

Księga adresowana do człowieka
Biblia jest Bożym poselstwem adresowanym do ludzi, jak zatem wnioskujemy przedstawiona w niej historia pokrywa się z faktami. Biblia twierdzi na przykład, że Jezus z Nazaretu dokonał wielu cudów, został stracony przez Rzymian i powstał z martwych. Liczni starożytni autorzy poświadczają opisy biblijne dotyczące życia Jezusa i Jego naśladowców. W Biblii zauważamy szereg szczegółów geograficznych i historycznych, które ze sobą współgrają. Jak zatem możemy rozumieć, Biblia jest księgą, której wszelkie hipotezy pokrywa nauka. Na przykład Biblia podaje, że wszechświat miał swój początek Rodzaju 1:1. Według wielu starożytnych mitów wszechświat nie powstał w wyniku stworzenia, lecz uporządkowania chaosu. Babilończycy wierzyli, że zaczął istnieć dzięki bogom, którym początek dały dwa oceany. Inne legendy mówią, że wszechświat powstał z olbrzymiego jaja. Dziś wiemy, że Biblia ma rację, gdyż jej tezy są przez naukę potwierdzone. Ziemia ‛jest zawieszona na niczym, podaje nam księga Hioba 26:7. Jest ten fakt także naukowo udowodniony, zanim ludzie dokładnie zaczęli interpretować słowa biblijne, które o tym pisały. W starożytności bowiem wiele ludów uważało, że jest ona płaskim dyskiem dźwiganym przez jakiegoś olbrzyma albo żółwia. Zwróćmy jeszcze baczną uwagę na kolejny aspekt poruszany przez Biblię. A mianowicie rzeki i ich źródła są zasilane przez wody, które wyparowują z oceanów i innych zbiorników, a następnie spadają na ziemię w postaci deszczu, śniegu lub gradu o tym podaje księga Hioba 36:27, Amosa 9:6 oraz Kaznodziei 1:7.

Jak zatem widzimy, Biblia jest księgą zawierającą wiele udokumentowanych mądrości, które są naukowo potwierdzone. Aby docenić tę wspaniałą księgę, na wspomnianej wyżej wystawie, mogliśmy podziwiać jej różnorakie wydania, które były od zawsze cenionym słowem samego Boga.

 


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

Galeria

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ