KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 1 marca, 2021   I   08:11:18 PM EST   I   Albina, Antoniny, Radosławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Franciszek Salezy Błażej Wincenty Ścigalski - polski skrzypek i kompozytor

28 stycznia, 2019

Franciszek Salezy Błażej Wincenty Ścigalski - polski skrzypek i kompozytor

Franciszek Ścigalski, urodził się dnia 29 stycznia 1782 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Zmarł on natomiast w dniu 27 września 1846 roku w Gnieźnie. Był to wybitny polski kompozytor i skrzypek.

Polski skrzypek i kompozytor
Franciszek Ścigalski, urodził się dnia 29 stycznia 1782 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Zmarł on natomiast w dniu 27 września 1846 roku w Gnieźnie. Był to wybitny polski kompozytor i skrzypek.

Rodzina
Jego ojciec był muzykiem pochodzącym z Lwówka. Był on wysokim urzędnikiem w Grodzisku i dyrektorem tamtejszej kapeli. Nauki pobierał on w Obrze, gdzie istniał klasztor braci cystersów, a jego wuj był tam kopistą nut. Później Franciszek uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Nauczycielem muzyki był tam A. Braun, dyrygent kapeli kolegiackiej. Podjął on tam działalność nauczyciela śpiewu i prowadził zespół wokalno-instrumentalny oraz co najważniejsze uczył gry na skrzypcach. Antoni Radziwiłł założył tu kwartet smyczkowy, w którym z czasem grał Ścigalski. W roku 1821, Franciszek został dyrygentem kapeli katedralnej i piastował to stanowisko do roku 1827. Od 1825 roku, Franciszek powrócił na stanowisko nauczycielskie w gimnazjum.

Pobyt w Gnieźnie
Już w dniu 1 czerwca 1834 roku, przeniósł się on do Gniezna gdzie objął tam prowadzenie kapeli katedralnej z jednoczesnym stanowiskiem pierwszego skrzypka (tytułowanego wirtuozem). W czasie pracy w Gnieźnie Ścigalski zwiększył skład zespołu, zaktualizował przedstawiany repertuar o najnowsze utwory oraz wzbogacił go o własne kompozycje. Zajmował się on także zbiorami bibliotecznymi i sukcesywnie powiększał je. Był on także założycielem kapitularnej szkoły muzycznej i podjął się w niej nauki gry na skrzypcach. 

Jego syn Tytus
Muzyczne tradycje Franciszka, kontynuował jego syn Tytus Arkadiusz (kopista nut.  Synowa Franciszka zaś, była członkinią chóru katedralnego w Gnieźnie, a przyrodni brat Józef organistą w Grodzisku Wielkopolskim. Muzyczne kompozycje Ścigalskiego zachowały się w archiwach klasztoru częstochowskiego, a także w zbiorach pochodzących z Grodziska Wielkopolskiego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ