KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 14 kwietnia, 2021   I   10:06:39 AM EST   I   Bernarda, Martyny, Waleriana
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Teodor Waga - wybitny nauczyciel

Ewa Michałowska-Walkiewicz     29 listopada, 2018

Alejka, pod którą znajduje się grób o. Teodora Wagi w zbiorowej mogile pijarów i poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, SI na Cmentarzu Powązkowskim
Alejka, pod którą znajduje się grób o. Teodora Wagi w zbiorowej mogile pijarów i poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, SI na Cmentarzu Powązkowskim

Szymon Waga, urodził się dnia 26 listopada 1739 roku na ziemi wizeńskiej na Litwie. Zmarł on natomiast w dniu 23 listopada 1801 roku w Warszawie. Był to polski prawnik, historyk i geograf. Nauczyciel literatury, historii, geografii i prawa w szkołach pijarskich.

Lata młodości
Uczęszczał on do kolegium pijarskiego w Szczuczynie Mazowieckiej. Był on najzdolniejszym uczniem Stanisława Konarskiego. Po ukończeniu szkoły, był nauczycielem w rzeszowskim kolegium pijarów. Posiadał on wybitną zdolność przekazywania wiedzy uczniom, przeplatając swoje wykłady anegdotami.

W roku 1754, Waga wstąpił do zgromadzenia pijarów. Przyjął on wówczas imię Teodora od Św. Klemensa. Nowicjat odbywał w latach 1754/1755-1755/1756 w Podolińcu. Wkrótce potem podjął studia w zakresie nauk humanistycznych w rzeszowskim seminarium zakonnym, a następnie rozpoczął 2-letnie studia filozoficzne w Międzyrzeczu Koreckim.

Spełnienie w literaturze
Teodor Waga był autorem wielu znanych dzieł, takich jak Historia książąt i królów polskich krótko zebrana, Wyciąg z geografii polskiej, Kadencje sądów ziemskich i grodzkich oraz juryzdykcji sądowych, Inwentarz praw statutów, konstytucji koronnych i Wielkiego księstwa Litewskiego, Zbiór krótki potrzebnych wiadomości kawalerowi maltańskiemu. Opracował on także komentarz do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ