KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 5 marca, 2021   I   05:48:45 AM EST   I   Aurory, Fryderyka, Oliwii
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Stanisław Zbąski - Prezydent Trybunału Głównego Koronnego

Ewa Michałowska-Walkiewicz     17 lipca, 2018

Jan Stanisław Zbąski - Prezydent Trybunału Głównego Koronnego

Jan Zbąski, pieczętujący się herbem Nałęcz, urodził się w roku 1639, zaś zmarł on w roku 1697. Był to biskup warmiński, sprawujący swój urząd w latach 1688-1697. był on także archidiakonem gnieźnieńskim, a także Prezydentem Trybunału Głównego Koronnego. Pełnił on także urząd kanonika kapituły kolegiackiej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Od 1670 roku, był on ambasadorem Rzeczypospolitej w Państwie Kościelnym na terenie obecnych Włoch, a co najważniejsze Zbąski był kanclerzem królowej Marii Kazimiery.

Rodzina Jana Zbąskiego
Pochodził on z kalwińskiej rodziny szlacheckiej w ówczesnym województwie sandomierskim. Miejsce jego narodzin nazywa się Zbąszyń. Był synem Stanisława i Heleny Konstancji z d. Przyjemskiej, urodził się podczas podróży rodziców w karczmie w Smardzewicach. W czasie nauki u jezuitów w Lublinie, przeszedł na katolicyzm w 1646 roku. W 1663 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Był sekretarzem króla Jana Kazimierza oraz bliskim współpracownikiem króla Jana III Sobieskiego.

Towarzysz wyprawy wiedeńskiej
Jan Stanisław Zbąski, towarzyszył królowi Janowi III w odsieczy wiedeńskiej. W roku 1672, był on deputatem duchownym na Trybunał Główny Koronny. W 1674 roku, Zbąski był elektorem króla Sobieskiego z województwa kaliskiego. W roku 1677, został on biskupem przemyskim, a dziesięć lat później warmińskim.  

Kościół w Świętej Lipce
W roku 1693, Jan Zbąski konsekrował kościół w Świętej Lipce. Ufundował on także dzwony, szaty liturgiczne i budynki gospodarcze w Stoczku Klasztornym. Był także mecenasem malarza warmińskiego Piotra Kolberga.

Zmarł w dniu 21 maja w Lidzbarku Warmińskim, a pochowano go w Katedrze Fromborskiej.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ