Sobota, 19 stycznia 2019    Erwiny, Henryka, Mariusza  
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
TROCHĘ HISTORII - History Lessons

Ignacy Chodźko - powieściopisarz Ewa Michałowska-Walkiewicz


09-27-2017
ostatnia aktualizacja 09-27-2017, 10:28

Ignacy Chodżko, urodził się dnia 29 września 1794 roku w Zabłotczyźnie. Zmarł on zaś w dniu 1 sierpnia 1861 roku, w Dziewiętniach. Był to polski powieściopisarz i gawędziarz. Napisał on serię opowieści Obrazy litewskie, ukazujące tamtejsze życie i obyczaje. Całe swe życie spędził w ziemi oszmiańskiej, w rodzinnym majątku w Dziewiętniach, gdzie wzrastał w atmosferze dawnych tradycji i obyczajów szlacheckich.Ignacy Chodźko - powieściopisarz

Nauka
Uczęszczał on do szkoły bazylianów w Borunach. Od 1810 roku studiował w Wilnie. Po śmierci rodziców, czyli od roku 1814, przeszedł pod opiekę stryja Jana. Pracował w kancelarii Radziwiłłowskiej i był członkiem Towarzystwa Szubrawców. Należał do loży wolnomularskiej w Wilnie i Mińsku.

Twórczość
Niemal do roku 1840, wierny pozostał ideologii wieku Oświecenia i klasycystycznym upodobaniom literacko- kulturowym. Jego pierwszym dziełem prozatorskim było opowiadanie Poddany. Pod wpływem wspomnień spisanych przez stryja, rozpoczął on cykl Obrazów litewskich, czyli szereg gawęd zaczerpniętych z życia szlachty miejscowej w XVIII i pierwszej ćwierci XIX wieku, z których na pierwszy plan wysuwa się seria Pamiętniki kwestarza, skupiająca się dokoła postaci. W swoich dziełach, przedstawiał on codzienne życie szlachty litewskiej. Często też, popadał w moralizowanie ludzi reasumując jednocześnie ogólne zagadnienia polityki ówczesnego kraju.

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 
  
 
 

Pozostałe artykuły TROCHĘ HISTORII
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU