KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 3 marca, 2021   I   06:34:45 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Jakub Kowalczyk - działacz na Śląsku

Ewa Michałowska-Walkiewicz     24 lipca, 2017

Jan Kowalczyk, urodził się 25 lipca 1872 roku w Krzyżowicach koło Pszczyny, a zmarł on w dniu 22 lipca 1941 roku w Katowicach. Był to wielki polski patriota, a zarazem działacz narodowy i polityczny na Górnym Śląsku. Był to także pisarz i dziennikarz, a także urzędnik konsularny i senator.

Pochodzenie
Pochodził on z rodziny chłopskiej. Był synem Franciszka i Jadwigi. Ukończył on gimnazjum w Pszczynie w roku 1894, a następnie studiował teologię i prawo oraz literaturę słowiańską na wrocławskim uniwersytecie. W trakcie studiów był prezesem Towarzystwa Akademików Górnoślązaków. Od roku 1896, był on członkiem Związku Młodzieży Polskiej ZET. Od 1899 roku, był on członkiem Ligi Narodowej.

Za to, że był Polakiem
Był on wielokrotnie więziony przez władze pruskie za działalność narodową. Od 1902 roku, był współredaktorem Górnoślązaka, którego redaktorem naczelnym był Wojciech Korfanty. Ze względu na represje polityczne wyjechał w 1906 roku na emigrację do USA. W latach 1909-1913 był działaczem polonijnym w Stanach Zjednoczonych oraz redaktorem polskich pism, np. Dziennika Polskiego, Dziennika dla Wszystkich, a także Kuriera Polskiego. W latach 1915-1919, był korespondentem Narodowej Demokracji w Danii, gdzie redagował pismo „Polak w Danii". Jan Kowalczyk, pracował także jako Konsul RP w Kopenhadze. Współorganizował też Armię Polską we Francji. W 1919 roku, przyjechał do Polski, gdzie pracował w Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
 


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ