KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 3 marca, 2021   I   06:13:49 AM EST   I   Kingi, Maryna, Tycjana
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Mikołaj Biernacki pseudonim Rodoć - polski poeta i wydawca

Ewa Michałowska-Walkiewicz     06 czerwca, 2017

Mikołaj Biernacki pseudonim Rodoć - polski poeta i wydawca
Mikołaj Biernacki pseudonim Rodoć - polski poeta i wydawca

Mikołaj Biernacki urodził się dnia 6 czerwca 1836 roku w Cyganówce Zielenieckiej na Podolu. Zmarł on zaś, dnia 31 sierpnia 1901 roku we Lwowie. Był to zasłużony dla nas rodaków polski poeta, satyryk, redaktor, współwłaściciel księgarni, wydawca, związany ze środowiskiem galicyjskich demokratów.

Życie poety
Urodzony w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył Instytut Szlachecki i Kursy Prawne w Warszawie. Od 1856 do 1863 roku, był on urzędnikiem Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego, a następnie gospodarował w swoim majątku w siedleckim. W 1874 roku, przeniósł się do Galicji, gdzie debiutował w roku 1876 tłumaczeniem piosenek Berangera. Współpracował on także z pismami humorystycznymi jak na przykład z krakowskim „Diabłem" i lwowskim „Szczutkiem". W 1877 roku, wytoczono mu proces o sianie nienawiści wśród klas społecznych narodu.

Praca redakcyjna
Od 1878 roku, mieszkał we Lwowie. W latach 1878-1881, redagował on „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny". Był członkiem Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie. Z miłości do książek sprzedał swój majątek Boczów, by być współwłaścicielem Księgarni Polskiej wraz z A.D. Bartoszewiczem. Redagował też „Tydzień Polski" w latach 1879-1881. Straciwszy majątek, pracował jako urzędnik państwowy.

Zmarł śmiercią samobójczą dnia 31 sierpnia 1901 r. we Lwowie i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Twórczość
Od 1876 roku, publikował on w zeszytach utwory satyryczne o ogromnej różnorodności form poetyckich. Napotykając na trudności ze strony cenzury austriackiej, jego satyry miały charakter polityczno-społeczny. Atakował ugodowość  i konserwatyzm szlachty, ośmieszał jej obyczajowość.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ