KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   06:38:24 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

August Bielowski, czyli Jan Płaza

Ewa Michałowska-Walkiewicz     15 września, 2016

August Bielowski, często też nazywany był Augustynem, posługiwał się pseudonimem Jan Płaza. Urodził się on dnia 27 marca 1806 roku w Krechowicach na Pokuciu. Zmarł dnia 11 października 1876 roku, we Lwowie. Był to niezrównany polski historyk, pisarz, dyrektor Zakładu Narodowego. Ossolińskich we Lwowie. Zasłynął on także jako autor, fundator i wydawca Monumenta Poloniae Historica. Był on też członkiem Poznańskiego Towarzystwa Naukowego.

Uczeń Bielowski
W 1828 roku, August ukończył gimnazjum przy klasztorze ojców bazylianów w Buczaczu. Szybko też, podjął on decyzję o rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie Lwowskim.

Po roku 1830
Po wybuchu powstania listopadowego, Bielowski wstąpił do Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego. W czasie gdy powstanie to upadło, udał się on do Galicji. W 1834 roku, Bielowski został aresztowany przez władze austriackie pod zarzutem spiskowania. W więzieniu przebywał dwa lata. W roku 1845, związał się z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, a od 1869 roku był dyrektorem tego właśnie zakładu, a ponadto był on też redaktorem „Biblioteki Ossolińskich”.

Słownik Lindego
Dzięki jego niestrudzonym staraniom, w latach 1854–1861 wznowiony został Słownik języka polskiego pod redakcją Samuela Lindego. Odbywał on również częste podróże naukowe, ponieważ uwielbiał on przeszukiwać archiwa bibliotek z różnych krajów. Czynił on tak w poszukiwaniu źródeł dziejów polskich. Był pomysłodawcą serii „Monumenta Poloniae Historica”. Przy wsparciu hrabiego Wiktora Baworowskiego, Bielowski utworzył Towarzystwo Naukowe Krakowskie. W roku 1872, Towarzystwo to, przekształcono w Akademię Umiejętności.

Kochał on naszą Ojczyznę, dla niej pracował, a co najważniejsze starał się aby młodzież polska miał dostęp do nauki i wiedzy. Według jego poglądów, tylko wiedza daje młodemu człowiekowi ogólnie pojęte dobro.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska