KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   10:57:17 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Władysław Jędrzejewski - ofiara zbrodni katyńskiej

Ewa Michałowska-Walkiewicz     27 sierpnia, 2016

Władysław Jędrzejewski, urodził się dnia 11 lutego 1863 roku w majątku Nowiny, należącym do powiatu lepelskiego. Zmarł on prawdopodobnie w marcu 1940 roku we Lwowie, jako ofiara zbrodni NKWD-zistów. Był on generał -majorem Armii Rosyjskiej oraz generałem Dywizji Wojska Polskiego. Został on odznaczony orderem Virtuti Militari.

Lata młodości
Jędrzejewski, maturę uzyskał w Petersburgu. Dalej kształcił się on w Korpusie Kadetów w Połocku. Od  roku 1884, był on już zawodowym oficerem rosyjskiej piechoty. Brał udział w wojnie rosyjsko - japońskiej, zakończonej w 1905 roku. W 1914 roku, był dowódcą 93 Irkuckiego Pułku Piechoty. Później dowodził 119 Kołomyjskim Pułkiem Piechoty, a także brygadą piechoty oraz 30 Dywizją Piechoty. W okresie I wojny światowej, posiadał on stopień podpułkownika, a już w roku 1918 dosłużył się stopnia generał majora.

Wojsko Polskie
W Wojsku Polskim, Władysław Jędrzejewski służył od grudnia 1918 roku. Wówczas mianowany on został komendantem rezerwy oficerów w Warszawie. W roku 1919, był komendantem obrony Lwowa oraz dowódcą 5 Dywizji Piechoty. Następnie dowodził on grupą operacyjną na froncie galicyjskim. Należy też dodać, iż był on też dowódcą 1 Armii, a następnie 6 Armii Grupy Operacyjnej Okręgu Generalnego Lublin. Będąc już w stanie spoczynku, osiadł we Lwowie. Był przewodniczącym oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów we Lwowie.

II wojna światowa
We wrześniu 1939 roku, zgłosił się do służby wojskowej. Organizował Straż Obywatelską we Lwowie. Już dnia 4 października 1939 roku, został aresztowany przez NKWD. Rozstrzelany on został prawdopodobnie w więzieniu we Lwowie, w marcu 1940 roku. Rok wcześniej syn generała Tadeusz, poległ w obronie Warszawy.