KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   08:38:21 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Stanisław Mokronowski - szambelan ostatniego króla

Ewa Michałowska-Walkiewicz     15 lipca, 2016

Stanisław Mokronowski, pieczętujący się herbem Bogoria urodził się dnia 10 stycznia 1761 roku w Bogucinie koło Włocławka. Zmarł on w dniu 19 października 1821 roku, w Warszawie. Był to Szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego, poseł na Sejm Wielki. generał lejtnant wojsk koronnych.

Młodość
Uczył się on w szkołach jezuickich, a następnie w Korpusie Kadetów. Po zakończeniu edukacji w Polsce, pobierał nauki w École Militaire w Paryżu. Służbę wojskową rozpoczął w Polsce dnia 23 maja 1780 roku, jako chorąży w Gwardii Konnej Koronnej. Z czasem wstąpił on także, do wojska francuskiego jako kapitan w pułku Royal Allemand. Gdy z czasem powrócił on do Polski, został wicebrygadierem Kawalerii Narodowej i od razu, został on wybrany posłem na Sejm Czteroletni z ramienia stronnictwa królewskiego.

Frakcja powstańców
Wraz z księciem Józefem, Michałem Wielhorskim oraz Eustachym Sanguszko, tworzyli trzon „dworskiej" frakcji politycznej. Po upadku powstania pod Zieleńcami, wyjechał do Włoch. Do kraju powrócił tuż przed śmiercią. Jako ciekawostkę należy podać, iż był on bardzo zaangażowany w akcję budowy pomnika ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. On także osiadł na stałe w Warszawie, gdzie zmarł. Pochowany w kościele Kapucynów. Odznaczony Orderem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska