KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   07:44:59 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Bronisław Grąbczewski - miłośnik geografii i kartografii

Ewa Michałowska-Walkiewicz     14 marca, 2016

Bronisław Grąbczewski, urodzil się 15 stycznia 1855 roku w Kownatowie. Zmarł on, dnia 27 lutego 1926 roku w Warszawie. Był on polskim topografem, etnografem i podróżnikiem.

Pochodzenie
Bronisław, był synem Ludwika Grąbczewskiego powstańca listopadowego, który został zesłany w głąb Rosji. W roku 1866, Bronisław został wraz z matką wysiedlony z majątku Krepszty, zatem rodzina osiadła w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum, Bronek podjął studia w Instytucie Górniczym w Petersburgu. W roku 1873 już jako junkier, Grąbczewski wstąpił do Pulku Lejb - Gwardyjskiego i już w 1875 roku, zdał egzamin oficerski. W 1876 roku, został na własną prośbę przeniesiony do Turkiestanu.

Rok 1880
W 1880 roku, Bronisław przeszedł do służby w zarządzaniu wojskowo-gospodarczym. Pięć lat później, jako starszy urzędnik ds. zadań specjalnych generał-gubernatora Fergany był oddelegowany do Kaszmiru, celem kontroli granicy z Chinami. W tej podróży wykonał plany prawie 1000 wiorst różnych dróg. Za sprawozdanie z wyprawy był nagrodzony srebrnym medalem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W roku 1886, badał on Centralny Tienszan, górny bieg Narynu i Syrdarii. Przeszedł on ponad 2800 wiorst, po dziewiczych terenach, robiąc ich plany i wykresy, z jednoczesnym określeniem14 punktów astronomicznych, 158 punktów barometrycznych oraz wykonując 150 zdjęć topograficznych. Dzięki powyższemu działaniu Bronisława, odkryto niebagatelne złoża ropy. Za tę wyprawę był nagrodzony złotym medalem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Za wiele wypraw i ekspedycji był mianowany podpułkownikiem.

Jego prace
Do końca XIX stulecia, jego badania i prace dały zdjęcia topograficzne ok. 10 tys. km. tras i dróg. Brał on udział w zajęciu Pamiru, a ze.swych podróży zebrał materiały etnograficzne, botaniczne i kolekcje zoologiczne.

I wojna
Na początku I wojny światowej, Grąbczewski przeniósł się do Anapy, nad Morze Czarne. W czasie rewolucji bolszewickiej, z polecenia generała Denikena, udał się na Daleki Wschód z misją do admirała Aleksandra Kołczaka. Po rozstrzelaniu admirała Kołczaka w dniu 7 lutego 1920 roku, Grąbczewski ostatecznie powrócił do Warszawy. Po powrocie współpracował z Państwowym Instytutem Meteorologicznym i z Polskim Instytutem Geograficznym.

Wspomnienia
Wydał on trzytomowe wspomnienia, które przyniosły mu zasłużony splendor. Tylko nieznaczna część prac Bronisława Grąbczewskiego została opublikowana. Większość jego opracowań, pozostała w brudnopisach i przechowywana jest pośród 60 tysięcy dokumentów w archiwach Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu. Bronisław Grąbczewski spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska