KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   07:29:49 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

270 Urodziny Tadeusza Kościuszki na Białorusi

Robert Springwald     08 lutego, 2016

4 lutego 1746 w małym drewnianym dworku w Mereszowszczyźnie przyszedł na świat Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III - inżynier wojskowy, fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, amerykański i polski generał, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie Insurekcji 1794 r.

4 lutego - 270 lat później zgodnie z dawną ziemiańską tradycją do dworku Kościuszków zjechało się wielu zacnych gości aby powinszować jubilatowi.

Tegoroczne urodziny rozpoczęły się w niedalekich Siechnowicach  - gnieździe rodowym Kościuszków. Pod pomnikiem Naczelnika Białorusini i Polacy złożyli kwiaty i zwiedzili skromne, ale bardzo interesujące Muzeum urządzone w dawnym budynku szkolnym. Fundacja im. T. Kościuszki przekazała do zbioru Muzeum kopię Orderu Virtuti Militari, którym był odznaczony Tadeusz Kościuszko.

W południe na gości czekali gospodarze Muzeum Domu Kościuszków. Na ganku stanęły razem delegacje korpusu dyplomatycznego Polski, USA, Rosji, Ukrainy, a także przybyli z Polski: Tomasz B. Otrębski, i Robert Springwald z Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie, dr Marek L. Krześniak z Fundacji Kościuszkowskiej z Warszawy, przedstawicielki Szkoły im. T. Kościuszki z Długosiodła, goście z Racławic i  członkowie Bractwa Kurkowego z Terespola.

270 urodziny odbyły się pod opieką Leonida Nesterczuka Prezesa  Fundacji Kościuszkowskiej z Brześcia, Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele białoruskiej opozycji.

Decyzją Zarządu Fundacji im Tadeusza Kościuszki z Krakowa instytucje i osoby  zasłużone dla kultywowania tradycji kościuszkowskiej zostały uhonorowane Medalem „PRO MEMORIAM”. Dekoracji dokonała polski wicekonsul - Pani Katarzyna Rytko  w towarzystwie przedstawicieli Fundacji.

Odznaczone zostały: Muzeum w Siechnowicach, Muzeum Dworek Kościuszków w  Merszowszczyźnie oraz  Leonid Nesterczuk i Halina Kryniec.

Delegacja polska przekazała do Muzeum urnę z ziemią z Racławic - pola najsławniejszej bitwy Tadeusza Kościuszki oraz  nowo wydane pozycje  książkowe o tematyce kościuszkowskiej.

Na zakończeni pobytu uczestnicy spotkania obejrzeli podnoszony z ruin pałac Pusłowskich – zasłużonej polskiej rodziny ziemiańskiej.

Do późnego popołudnia toczyła się potem spontanicznie zorganizowana debata dotycząca wartości i zaleceń jakie pozostawił nam po sobie Tadeusz Kościuszko.

Fot. i tekst Robert Springwald

LINK 1 >>>

LINK 2 >>>

Galeria