KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   09:39:22 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Franciszek Wawrzyniec Kamiński - główny komendant Batalionów Chłopskich

Ewa Michałowska-Walkiewicz     31 stycznia, 2016

Framciszek Kamiński używający pseudonimu Olsza, urodził się dnia 20 września 1902 roku w w Mikułowicach. Ten zasłużony ojczyźnie patriota, zmarł w dniu 24 lutego 2000 roku w Warszawie. Był on Kawalerem Orderu Orła Białego.

Lata młodości
Urodził się w powiecie opatowskim. Jego ojciec Wawrzyniec i matka Katarzyna z domu Duda, prowadzili w Mikułowicach niewielkie gospodarstwo rolne. Po śmierci matki, Franciszek Kamiński wychowywany był przez starsze siostry. Szkołę podstawową ukończył w Wojciechowicach, a gimnazjum w Sandomierzu. Był tam współorganizatorem szkolnego hufca harcerskiego, w którym pełnił funkcję zastępcy komendanta. W latach 1926–1929, Franciszek studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojskowe przeszkolenie
Po ukończeniu studiów, odbył przeszkolenie w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Nisku. Odbył też wojskową praktykę w 4 Pułku Piechoty Legionów, w Kielcach. Pracę zawodową podjął jako kierownik świetlicy akademickiej, w Instytucie Oświaty i Kultury Wsi im. Stanisława Staszica.

Czas wojny
Po wybuchu II wojny światowej, był on jednym ze współtwórców centralnego ośrodka ruchu ludowego na terenie Warszawy, kierowanego przez ówczesnego marszałka sejmu Macieja Rataja. W listopadzie 1939 roku, podjął prace organizacyjne mające na celu stworzenie chłopskiego ruchu oporu na Kielecczyźnie. Z jego inspiracji powołano wówczas w powiatach: pińczowskim, opatowskim, sandomierskim i iłżeckim pierwsze komórki konspiracyjne Stronnictwa Ludowego Roch. Pełnił wówczas funkcję łącznika pomiędzy rodzącą się kielecką organizacją SL, a Centralnym Kierownictwem Ruchu Ludowego.

Rok 1940
W połowie sierpnia tegoż roku, Franciszek Kamiński zgłosił koncepcję utworzenia Straży Chłopskiej, później organizacja ta przybrała nazwę Btalionów Chłopskich. W październiku, Franciszek Kamiński został mianowany komendantem głównym pierwszej w dziejach Polski samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej i funkcję tę pełnił do końca wojny. Bataliony Chłopskie liczyły wówczas ponad 157 tysięcy żołnierzy.

Tylko walka
Gdy w roku 1942, hitlerowcy podjęli akcję wysiedlania ludności Zamojszczyzny, Franciszek Kamiński organizował pierwsze wystąpienia zbrojne BCh na tym terenie. Zwycięski przebieg bitew pod Wojdą, Różą i Zaborecznem doprowadził do zahamowania akcji wysiedleńczej. Zawsze mówił swoim żołnierzom, aby walczyć do osttaniej kropli krwi.

Lata powojenne
Dnia 21 lipca 1950 roku, za swoje przekonania polityczne, Kamiński został aresztowany. W grudniu 1951 roku, wyrokiem Sądu Wojskowego Franciszek Kamiński został skazany na 12 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Przebywał on zatem, w więzieniach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej i Koszykowej, potem w Potulicach i Rawiczu. Kierując Krajową Komisją Batalionów Chłopskich, aktywizował działalność środowiska byłych żołnierzy BCh. W roku 1992, został prezesem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Batalionów w Warszawie. Na Kongresie Jedności PSL w dniu 5 maja 1990 roku, został wybrany honorowym prezesem. Zmarł w Warszawie 24 lutego 2000 roku. Został pochowany na warszawskich Powązkach. W październiku 2007 roku w Wojciechowicach, zostało otwarte muzeum jego imienia.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska