KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 24 maja, 2024   I   07:39:31 PM EST   I   Joanny, Zdenka, Zuzanny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Małgorzata Fornalska - Z listy osób wyklętych

12 czerwca, 2012

Małgorzata Fornalska, posługująca się w pracy konspiracyjnej pseudonimem Jasia, urodziła się dnia 8 czerwca 1902 roku w Fajsławicach. Ta osoba, która swoje życie jak jej się wydawało, poświęciła sprawie polskiej, zmarła dnia 26 lipca 1944 roku w Warszawie. Przez wiele lat, jej nazwisko znajdowało się na tak zwanej liście osób wyklętych.

Działalność komunistyczna

Małgorzata Fornalska, była polską działaczką komunistyczną. Była córką Antoniego i Marcjanny Fornalskich, również działaczy komunistycznych. Od roku 1918, była ona członkinią SDKPiL oraz RKP, a także Komunistycznej Partii Polskiej. Od lipca do grudnia 1918 roku, służyła ona w I Carycyńskim Batalionie Komunistycznym, potem była wychowawczynią w Domu Dziecka w Saratowie, a następnie w Pietrowsku. W styczniu 1920 roku, Fornalska została skierowana do pracy partyjnej w Polsce.

Razem z bratem

W sierpniu 1920 roku, Małgorzata Fornalska wraz z bratem Aleksandrem pracowała w Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polskim. Zawsze mówiła z dumą, że jest Polką, ale jej patriotyzm przekreślała, jej działalność komunistyczna. Jako absolwentka kursu przy Uniwersytecie Komunistycznym im. Swierdłowa w Moskwie, ponownie wróciła do Polski. Brała udział w IV Zjeździe KPP latem 1927 roku, pod Moskwą. Studiowała w Akademii Wychowania Komunistycznego i w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej. Pisała listy o Polsce, które zawierały jej silne uczucia i duchowe więzi z krajem swoich przodków, zatem nikt nigdy się nie dowiedział skąd jej tak wysublimowane i radykalne poglądy, które w rezultacie pogrążały jej współtowarzyszy i przyjaciół, w komunistycznym grajdole. 

Dwudziestolecie międzywojenne

W okresie międzywojennym, Fornalska była kilkakrotnie aresztowana i więziona za działalność komunistyczną. Po opuszczeniu więzienia we wrześniu 1939 roku, wyjechała do ZSRR, a od końca 1941 roku, działała w szeregach tamtejszych polskich komunistów. Od wiosny 1942 roku, ponownie przebywała w Polsce, w KC PPR, jednocześnie była ona współredaktorką organu PPR Trybuna Wolności. Dnia 14 listopada 1943 roku, aresztowana przez gestapo została osadzona w murach Pawiaka. W dniu 26 lipca 1944 roku, za działalność komunistyczną i poglądy polityczne, została rozstrzelana w ruinach getta warszawskiego.

Przez lata, jej nazwiska nie wypowiadały patriotyczne kręgi polskie. Lecz, w jej listach czytamy, że dla ojczyzny chciała ona jak najlepiej. Droga komunistyczna, według jej światopoglądu, jawiła jedyną drogę do wolności dla uciskanego przez wojnę kraju. Jej  nazwisko, od lat znajduje się na liście tak zwanych działaczy wyklętych. Być może nie udało jej się zrobić dla Po9lski, wiele, być może tylko były to jej pobożne życzenia.

Ewa Michałowska- Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl

\"\"