KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 29 maja, 2024   I   04:38:29 PM EST   I   Benity, Maksymiliana, Teodozji
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Tadeusz Joteyko - Wybitny polski kompozytor

13 kwietnia, 2012

Tadeusz Joteyko urodzony dnia 1 kwietnia 1872 roku, zmarł dnia 20 sierpnia 1932 roku w Cieszynie. Jego rodzina po rozgromieniu przez kozaków powstania styczniowego, mającego miejsce w 1863 roku, została zesłana na Syberię. Z upływem lat, rodzinie tej wolno było jedynie przemieszczać się po terenie Rosji, dlatego też szukając pracy, Joteykowie przenieśli się do Kijowa. Tam mały Tadek, pobierał pierwsze nauki.

Kolejne lata

Gry na skrzypcach uczył się Tadeusz od 12 roku życia. W latach 1889-1891 studiował w konserwatorium w Brukseli, a w latach 1891-1895 w Instytucie Muzycznym w Warszawie, gdzie był uczniem Zygmunta Noskowskiego. Już podczas studiów pracował on jako dyrygent chórów.

Praca w Lutni

W roku 1897, został on dyrygentem towarzystwa śpiewaczego Lutnia w Radomiu. W latach 1900-1902 był wiolonczelistą w Teatrze Wielkim w Warszawie, zaś od 1902 roku, był on dyrygentem towarzystwa muzycznego w Łodzi i Kaliszu. W 1914 roku, Tadeusz osiadł na stałe w Warszawie, gdzie został profesorem konserwatorium. Występował w Warszawie na licznych koncertach jako dyrygent zespołów chóralnych, również jako dyrygent orkiestry symfonicznej filharmonii.

Popularyzator muzyki

Działał aktywnie jako popularyzator muzyki organizował koncerty szkolne, wygłaszał prelekcje o muzyce, pisał książki i artykuły. Był współzałożycielem, a następnie prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, w którym zorganizował i prowadził szereg koncertów poświęconych współczesnej muzyce polskiej. W ostatnim roku życia pełnił funkcję wiceprezesa i skarbnika Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich.

Twórca oper

Jest twórcą oper: Zygmunt August (1925), muzyki orkiestrowej: Szkice morskie (1924), autor śpiewników i podręczników muzyki m.in Zasady muzyki (1914). Był on nazwany wybitnym Twórcą Muzyki Symfonicznej, o światowym talencie kompozytorskim. Taki samorodny talent, rodzi się jak mawiają znawcy tego problemu, raz na 150 lat.

Ewa Michałowska- Walkiewicz
ewalkiewicz@wp.pl

\"\"