KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 kwietnia, 2024   I   07:48:08 PM EST   I   Juliusza, Lubosława, Wiktoryny
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy jest już w Indiach. Czas na Polskę

Prof. Mirosław Matyja
17 kwietnia, 2021

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy jest już w Indiach. Czas na Polskę

W Indonezji powstała w styczniu 2021 roku instytucja o nazwie: Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy (MMAfD). Celem tej instytucji jest propagowanie i edukacja demokracji bezpośredniej na całym świecie.

https://www.mmafd.or.id/

Kolejnym celem jest umożliwienie studentom podejmowania studiów zdalnych bez żadnych ograniczeń. W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych, szczególnie w państwach biedniejszych, zostało zamkniętych. MMAfD stara się wypełnić tę lukę. Jest to praca pionierska, ale przynosi już pierwsze efekty, np. studenci z Indonezji podejmują studia w Indiach i w USA.

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy podpisała już umowy z kilkoma uniwersytetami w różnych państwach i prowadzi szeroką współpracę z wieloma organizacjami zainteresowanymi szerzeniem demokracji i powszechnej wyższej edukacji na świecie – od USA przez kraje afrykańskie i europejskie po Japonię.

Chyba najwyższy czas, aby również otworzyć filię MMAfD w Polsce. W tym celu prowadzone są zaawansowane rozmowy z różnymi niezależnymi instytucjami i organizacjami, zainteresowanymi szerzeniem idei demokracji bezpośredniej w Polsce.

Mam ogromną nadzieję, że na bazie tej instytucji uda się stworzyć podstawy edukowania społeczeństwa polskiego w zakresie demokracji bezpośredniej – na wszystkich szczeblach państwa.

Wszelkie organizowane na szybko ruchy obywatelskie na rzecz referendum, weta, WIRu itp. nigdy nie zastąpią pracy od podstaw czyli budowy demokracji bezpośredniej/oddolnej przez obywatela i dla obywatela.

Uświadomienie społeczeństwa polskiego, że jest suwerenem państwa to szalenie trudna i żmudna praca, ale chyba "warta świeczki" albo warta filii MMAfD w Polsce.