KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 21 kwietnia, 2024   I   05:11:57 PM EST   I   Jarosława, Konrada, Selmy
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Pracodawcy w Polsce zwiększą zatrudnienie

23 września, 2014

29% badanych firm przyznało, że w nadchodzącym półroczu będzie zwiększać zatrudnienie. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału, a zarazem najwyższe wskazanie w blisko pięcioletniej historii badania.

Raport z 23. edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska został przedstawiony podczas konferencji, która odbyła się 10 września w siedzibie PAIiIZ.

Wyniki badań wskazują, że poprawy sytuacji gospodarczej spodziewa się 28% z 1000 badanych  przedsiębiorców. Umacnia się jednocześnie grupa firm, których przedstawiciele przewidują w nadchodzącym półroczu stagnację (47%). Największy spadek optymizmu zanotowano we wschodniej i centralnej części kraju.
 

Pod względem bieżących wyników firm, przeważają oceny pozytywne. 62% badanych przedsiębiorców potwierdza, że aktualna sytuacja finansowa ich firm jest dobra lub bardzo dobra. Najczęściej pozytywnie sytuację finansową oceniają przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (82%). Jedynie 8% badanych opisuje swój status jako zły lub bardzo zły. 

Pozytywna kondycja firm przekłada się na poprawę planów zatrudnienia. Obecnie już 29% ankietowanych przyznało, że w nadchodzącym półroczu będzie zwiększać zatrudnienie. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału, i jednocześnie najwyższy poziom tego wskazania od 2009 roku.
 

- Rekordowy odsetek pracodawców planujących w najbliższym czasie zatrudnienie nowych osób to najlepszy dowód na to, że firmy czują poprawę sytuacji gospodarczej. Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza, że przedsiębiorstwa mają długofalowe wizje rozwoju. Optymizm widać również wśród inwestorów PAIiIZ. Agencja obsługuje aktualnie 170 projektów, które mogą stworzyć blisko 37 tysięcy miejsc pracy – o 5 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku- podkreśliła wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska.

Najczęściej zwiększenie zatrudnienia jest przewidywane przez firmy większe, liczące przynajmniej 250 pracowników (34%). Skłonność do powiększania kadr jest wprost proporcjonalna do liczby aktualnie zatrudnionych.

Ożywienie na rynku pracy stało się faktem - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród powodów ożywienia na rynku pracy wymienił decyzję o przedłużeniu funkcjonowania stref. - Warto zastanowić się nad czasowym ograniczeniem jedynie wsparcia dla przedsiębiorstw a nie funkcjonowania SSE – powiedział.
 

Pozytywnych planów zatrudnienia nie ograniczą też zapowiadane przez rząd zmiany prawa pracy. W bieżącym raporcie „Plany Pracodawców” Instytut Badawczy Randstad zbadał nastawienie firm do zamiaru ustanowienia limitu czasowego maksymalnej, dopuszczalnej długości umów zawartych z danym pracownikiem na czas określony , a także do wydłużenia okresów wypowiedzenia tych umów.

Zdaniem zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw proponowane zmiany nie wpłyną na poziom zatrudnienia w firmach (odpowiednio 86% wobec maksymalnego okresu zatrudnienia oraz 92% wobec zmiany okresów wypowiedzenia). - Prawie jedna trzecia przedstawicieli firm deklaruje, że po wprowadzeniu planowanych zmian ponad 90% pracowników zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony po zakończeniu maksymalnego okresu automatycznie otrzyma umowy na czas nieokreślony - skomentowała wynik badania Katarzyna Gurszyńska, Dyrektor Merytoryczny Instytutu Badawczego Randstad - Nie zawsze proces ten będzie automatyczny - jedna czwarta firm rozważy zakończenie współpracy z częścią pracowników, z którymi nie będzie już mogła przedłużyć umowy na czas określony - dodała.

- Cieszymy się, że propozycje zmian spotkały się z tak entuzjastycznym podejściem – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Dodał również, że pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę potrzeby zainwestowania w pracownika i zapewnienia mu stabilizacji zawodowej, co z kolei przekłada się na rozwój firmy. - To także bardzo ważne dla polskich rodzin, które potrzebują poczucia bezpieczeństwa. To jeden z głównych czynników decydujący o posiadaniu dzieci - dodał.

Wyniki badania pokazują też, że zdaniem pracodawców obie planowane przez rząd zmiany wygenerują po stronie firm zwiększenie stosowania elastycznych form zatrudnienia. 21% ankietowanych twierdzi, że stanie się tak z powodu maksymalnego okresu zatrudnienia, a 15% - ze względu na zmiany okresów wypowiedzenia. (PAIiIZ/ Randstad)

http://www.paiz.gov.pl