KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   12:37:35 PM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, najważniejsza impreza biznesowa Europy Centralnej

22 kwietnia, 2014

W dniach 7-9 maja 2014 odbędzie Europejski Kongres Gospodarczy. To data z kilku względów szczególna. Dokładnie w tym czasie minie 10 lat od największego w historii Wspólnoty rozszerzenia Unii Europejskiej, do której przystąpiło wówczas dziesięć państw - w tym kraje Europy Centralnej i republiki nadbałtyckie. Z dzisiejszej perspektywy możemy już bez najmniejszych wątpliwości ocenić to wydarzenie jako przełomowe nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy.

W 10. rocznicę rozszerzenia Unii Europejskiej zapytamy o faktyczną rolę, jaką w odgrywają w niej kraje naszego regionu, o ich ambicje - wewnątrzeuropejskie, ale także te dotyczące ekspansji i międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Kluczowe sesje Kongresu zamierzamy poświęcić aktualnym dylematom rozwojowym Unii. Tegoroczny Kongres zmierzy się z nowymi tendencjami w myśleniu o europejskiej polityce i gospodarce. Chodzi m.in. o to, w jaki sposób ideę odnowy znaczenia europejskiego przemysłu przeprowadzić od deklaracji ku faktom i działaniom.

Jak powinna wyglądać w przyszłości polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej, by nie ograniczała, wzrostu gospodarki i konkurencyjności nowoczesnego europejskiego przemysłu? To kwestie o kapitalnym znaczeniu dla europejskiej, ale i dla polskiej gospodarki, kiedy myślimy o utrzymaniu wysokiego tempa jej wzrostu.

Nie mniej istotne są finanse UE. Inwestycje napędzane przez nową unijną pulę finansową mają być naszą odpowiedzią na zagrożenie stagnacją. Priorytetowe cele polityczne nowej perspektywy wymagają jednak nowego podejścia od administracji, biznesu i inwestorów, także od ludzi nauki.

W unijną debatę na dziesięciolecie wprowadzimy w tym roku trudną, niekiedy drażliwą, problematykę migracji i ich skutków dla gospodarki i europejskiego rynku pracy. Kongres jak co roku poświęca wiele uwagi społecznemu aspektowi zjawisk gospodarczych.

Dla przyszłości Unii w świecie ważna staje się kwestia bezprecedensowej operacji politycznej, której wpływ na przyszłość globalnej gospodarki trudno przecenić. Mowa o toczących się negocjacjach nad gospodarczym i handlowym partnerstwem między UE a USA (TTIP). Ich efekty, korzyści i potencjalne zagrożenia - to temat budzący w Europie kontrowersje, ale ostatnio - w świetle niestabilnej sytuacji międzynarodowej - także nadzieję.

Ewoluująca pozycja Chin w globalnej gospodarce każe postawić nowe pytania na kolejnym spotkaniu Unia Europejska - Chiny, a Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej musi odpowiedzieć na kwestie dotyczące konkretnych projektów, przedsięwzięć - debatę europejsko-afrykańską przenosimy na poziom gospodarczej praktyki.

W programie Kongresu nie zabraknie jak co roku sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego jak: finanse, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości.

Przypomnijmy, że Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a uczestnikami Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu. W tym opiniotwórczym gronie - przyjmując formę otwartej debaty publicznej - rozmawiamy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. 

Opinia publiczna, komentatorzy, media w kraju i w Europie oczekują, że Kongres - jako niesformalizowana, ale opiniotwórcza instytucja zabierze głos w istotnych dla Wspólnoty sprawach. Tezy sformułowane w trakcie kolejnych kongresów są komentowane w najpoważniejszych europejskich gremiach decyzyjnych i żyją własnym życiem długo po zakończeniu Kongresu.

Kongres jest też jedynym w Polsce dorocznym wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczy tak szerokie i jednocześnie wyselekcjonowane grono przedstawicieli europejskiej sceny politycznej zainteresowanych problematyką rozwoju gospodarczego.

- Nie oczekujemy łatwych odpowiedzi na złożone pytania dotyczące przyszłości Europy i europejskiej gospodarki, które przynoszą ostatnie miesiące i tygodnie - zastrzega Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu. - Wiemy jednak, że, jako otwarta platforma debaty polityków, przedsiębiorców i ekspertów, Kongres co roku wskazuje nowe kierunki myślenia o przyszłości Europy. Z kongresowej trybuny płynie przekaz, w który z uwagą wsłuchuje się Europa.

Zobacz zakres tematyki Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014