KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   06:18:41 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Włodzimierz Sedlak - Wspomnienie profesora KUL-u

08 czerwca, 2010

Włodzimierz Sedlak, urodził się dnia 31 października 1911 roku w Sosnowcu. Ta wielka postać, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca polskiej szkoły bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni, zmarła w dniu 17 lutego 1993 roku w Radomiu.

Urodził się on, w biednej, wielodzietnej, górniczej rodzinie w Sielcu, w jednej z dzielnic Sosnowca. W poszukiwaniu pracy, jego rodzina przeniosła się w 1919 roku do miasteczka Suchedniów, które znajduje się obecnie w regionie województwa świętokrzyskiego. Rok później, rodzina Sedlaków, przeprowadziła się do pobliskiego Skarżyska- Kamiennej, gdzie młody Włodzimierz, uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego, które z czasem zostało przekształcone w II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. W szkole tej Sedlak, zdaje egzamin maturalny, a następnie wstępuje do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Tam też w roku 1935, otrzymuje święcenia kapłańskie.

Jako ksiądz, Włodzimierz Sedlak podjął pracę prefekta w Ćmielowie, a następnie w Siennie, gdzie podczas okupacji hitlerowskiej prowadził tajne nauczanie młodzieży szkół podstawowych i średnich. Po wyzwoleniu, dzięki jego staraniom, w Siennie powstały Szkoła Rzemiosł i istniejące do dzisiaj Liceum Ogólnokształcące, które od roku 1992 nosi imię swego założyciela.

Rok po wojnie, Włodzimierz Sedlak podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał w 1946 dyplom magistra antropologii, a cztery lata później z pedagogiki. W roku 1951, otrzymał on na tym samym uniwersytecie stopień doktora, za rozprawę noszącą tytuł: „Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania".

W 1952 roku, Sedlak przeniósł się do Radomia i rozpoczął pracę na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1966, uzyskał stopień doktora habilitowanego z biologii teoretycznej za rozprawę zatytułowaną „Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego", a następnie objął kierownictwo utworzonej, decyzją Rady Wydziału, Katedry Biologii Teoretycznej. W roku 1974, Sedlak został profesorem nadzwyczajnym, uniwersytetu, w którym pracował.

Jako ciekawostkę należy wiedzieć, iż Włodzimierz Sedlak był naukowcem, którego działalność obejmowała wiele różnych dyscyplin: bioelektronikę, geologię oraz paleontologię.

Prowadził on także szeroko zakrojoną działalność badawczą, którą rozpoczął tuż po ukończeniu studiów. Dotyczyła ona procesów wytopnych, mających miejsce w prymitywnych dymarkach, jakie były prowadzone w Górach Świętokrzyskich. Pracując nad wspomnianym zagadnieniem, odkrył on fyllit oraz warstwę fauny kambryjskiej, znajdującą się we wspomnianym paśmie gór. W swojej książce noszącej tytuł Na początku było jednak światło, wprowadził on termin wszechpróżni (wszechniebytu), opisujący pierwotną, nieskończoną próżnię, która istniała przed powstaniem świata.

Dziś, możemy wspominać osobę profesora Włodzimierza Sedlaka, zwiedzając izbę pamięci, która została utworzona w skarżyskiej Bibliotece Publicznej, mieszczącej się przy ulicy Towarowej. Często przychodzą do niej uczniowie skarżyskich szkół średnich, by zobaczyć meble należące do profesora, jego prace naukowe, rękopisy, sutannę oraz liczne fotografie. Opiekunem wspomnianej izby pamięci jest Danuta Żyła. Chętnie udziela ona informacji na temat życia profesora, z których skorzystała między innymi klasa I C III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, której wychowawczynią jest pani Lidia Stefańska.

\"\"

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ

Galeria