KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   10:27:25 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Alojzy Alth - Jego miłością była geologia

25 maja, 2010

Alojzy Alth, urodził się dnia 2 czerwca 1819 roku w Czerniowcach. Ta wybitna postać w dziedzinie geologii, zmarła dnia 4 listopada 1886 roku w Krakowie. W polskiej historii zapisał się Alojzy Alth, jako geolog, paleontolog, prawnik i zarazem profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkołę podstawową, średnią oraz kurs filozofii ukończył w rodzinnych Czerniowcach. W latach 1837-1841, studiował on prawo na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa. Po studiach pracował jako rzecznik sądowy we Lwowie, a od 1848 do 1855 roku, prowadził praktykę prywatną.

W latach 1848-1855, Alth był posłem na sejm prowincjonalny we Lwowie.

W 1855 roku, przeprowadził się on do Krakowa i tam kontynuował praktykę prawniczą przez prawie piętnaście lat. Jako ciekawostkę należy wiedzieć, iż Alth prowadził między innymi obronę J. Łempickiego, służącego oskarżonego o pomoc w zabójstwie profesora UJ Ludwika Zejsznera.

Oprócz wykonywania swojej pracy zawodowej, prowadził on sukcesywne obserwacje geologiczne i pisał prace naukowe, które publikowane były między innymi w Jahrbuch fur Mineralogie. Bardzo duży wpływ na jego zainteresowania miały kontakty z geologiem Franciszkiem Herbichem. W 1862 roku, Alojzy Alth otrzymał tytuł profesora zwyczajnego i objął katedrę Mineralogii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1867-68 i 1878-80, pełnił on funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego. Od 1873 roku, był Alth także czynnym członkiem Akademii Umiejętnosci. Alojzy Alth, był także autorem 40 prac naukowych z zakresu geologii i mineralogii. Opracował pierwszą polską mapę hipsograficzną, a ponad to opracował on pierwszy polski podręcznik dotyczący mineralogii.

Współpracował on niestrudzenie z Franciszkiem Bieniaszem oraz Marianem Łomnickim, przy pracach dotyczących fauny i flory jurajskiej. Pracował on również nad zagadnieniami dotyczącymi pochodzenia belemnitów, a także nad rozwojem ryb paleozoicznych. Pisał on także rozprawy nad ochroną niektórych gatunków florystycznych ówczesnej Galicji. Był członkiem kilkunastu Towarzystw Przyrodniczych w całej Europie. Nawet współczesna młodzież, która studiuje geologię, wzoruje się na pracach Alojzego Altha, prowadząc szereg prac wykopaliskowo- odtwórczych.

\"\"

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ

Galeria