KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   10:49:14 AM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Aleksander Rypiński - powstaniec listopadowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz
19 października, 2023

Aleksander Rypiński - powstaniec listopadowy

Aleksander Radwan Rypiński, przyszedł na świat dnia 10 września 1809 roku w Stajkach niedaleko Witebska. Zmarł on w dniu 8 listopada 1886 roku w Strohanach. Był to powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny, a przede wszystkim pamiętnikarz i etnograf.

Rodzina w Stajkach

Urodził się w majątku Stajki, jako syn Feliksa Rypińskiego oraz Elżbiety z domu Zbrożek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Witebsku. W dniu 29 grudnia 1828 roku, wstąpił on do armii rosyjskiej, gdzie służył jako podchorąży Rewelskiego Pułku Piechoty. Od 15 stycznia 1829 roku, Aleksander był uczniem dyneburskiej szkoły podchorążych.

29 listopada 1830

Brał on udział w powstaniu listopadowym, już jako wyszkolony żołnierz w stopniu porucznika. Wraz z Emilią Plater i jej bratem Lucjanem, opracował Rypiński dokładne plany ataku na rezydujących w twierdzy Rosjan. Dnia 13 lipca 1831 roku, przeszedł on razem z Antonim Giełgudem do Prus, gdzie obaj zostali zatrzymani i osadzeni w więzieniu. Celem ich wizyty w Prusach było pozyskanie dodatkowych funduszy na powstanie toczące się w Polsce.

Upadek powstania

Po upadku powstania listopadowego, Aleksander udał się na przymusową emigrację do do Francji a następnie do Anglii. W Paryżu pracował jako rysownik. Tu też spisał swoje bardzo cenne dla historyków pamiętniki, wydane częściowo przez F. Wrotnowskiego. W roku 1838 Rypiński przekazał nowo powstałej Polskiej Bibliotece mieszczącej się w Paryżu, 28 portretów ze swojej prywatnej kolekcji.

Pobyt w Londynie

W 1846 przeniósł się do Anglii. Tam pracował jako nauczyciel rysunku, języków obcych oraz matematyki. Uprawiał także fotografię. W roku 1850 wstąpił do Grona Historycznego Polskiego.