KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   10:58:40 AM EST   I   Aliny, Anety, Benona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Józef Supiński - naukowiec i ekonomista

Ewa Michałowska-Walkiewicz
21 lutego, 2022

Józef Supiński - naukowiec i ekonomista

Józef Supiński urodził się dnia 21 lutego 1804 roku w Romanowie. Zmarł on natomiast w dniu 16 marca 1893 roku we Lwowie. Był to polski naukowiec i ekonomista, a zarazem przedstawiciel polskiego nurtu ekonomii klasycznej.

Pochodzenie

Był synem Adama i Tekli Mrozińskiej. Początkowo nauki pobierał we Lwowie, a potem w Warszawie. W Warszawie mieszkał u brata swojej matki Józefa Mrozińskiego, bo właśnie tam studiował na Wydziale Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów, pracował w Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Kongresowego.

Gorący patriota

Wziął udział w powstaniu listopadowym, jako sekretarz dyktatora Józefa Chłopickiego, a po jego rezygnacji jako zwykły szeregowiec. W trakcie toczonych bojów powstańczych, awansował na stopień oficera artylerii. Po upadku powstania wyjechał do Awinionu we Francji. Jako naczelnik oddziału rachunkowego, pracował w Lyonie.

Lata czterdzieste dziewiętnastego stulecia

W 1844 roku, wrócił do Lwowa. Początkowo pracował w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, a potem w Kasie Oszczędności. W 1864 roku, musiał zrezygnować z pracy z powodu utraty wzroku.

Praca literacka

W swoich pracach literackich, podkreślał przede wszystkim konieczność podjęcia reform gospodarczych na ziemiach polskich. Był też znanym polskim socjologiem. Józef Supiński zainteresowany w szczególności światem ludzi, traktował go jako element całego otaczającego nas wszechświata. Starał się odnajdować działania przyrody na społeczeństwo. Twierdził, że tylko praca człowieka prowadzi do postępu ludzkości.