KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 lipca, 2024   I   12:32:01 AM EST   I   jakuba, Krzysztofa, Walentyny
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Krzemionki Opatowskie - Rezerwat archeologiczny w okolicach Ostrowca

26 czerwca, 2009

Na terenie rezerwatu krzemionkowskiego, znajduje się kopalnia krzemienia pasiastego, eksploatowana w latach 3700 -1700 p.n.e. W okresie wczesnego neolitu, minerał ten wydobywany był przez ludność należącą do kultury pucharów oraz kultury amfor kulistych, a był on wykorzystany do wyrobu prostych narzędzi rolniczych i ozdób. Z biegiem lat, krzemień pasiasty wydobywała ludność kultury mierzanowickiej, dającej początek epoce brązu. Kopalnia ta należała do jednej z najważniejszych w Europie, dającej największy dzienny urobek.

Kopalnie krzemienia w dzisiejszych Krzemionkach Opatowskich, zostały odkryte w 1922 roku, przez geologa Jana Samsonowicza. Zlokalizowano tutaj przeszło 700 szybów, połączonych ze sobą siecią rozchodzących się promieniście chodników. Przeciętna głębokość wspomnianego szybu, wynosi od 5-8 m, natomiast maksymalna jej długość wynosi 11 m. Tyleż samo wynosi jej średnica, a szerokość chodników dochodzi nawet do 0,7 m, a ich wysokość waha się w granicach od 0,6 -1,2 m.
 
W chodnikach tych, odnaleziono pozostawione filary i ślady ich stemplowania. Na powierzchni jej, odkryto zaś pozostałości prymitywnej pracowni człowieka pracującego w tamtym okresie, w której obrabiano wydobyty krzemień. Na ścianach chodników zachowały się nieliczne rysunki wykonane przy pomocy kawałków węgla drzewnego

Po okresie intensywnej eksploatacji neolitycznej, tereny krzemionek przez długi czas zarastał las. Dzięki temu ślady prahistorii nie zostały zniszczone przez człowieka współczesnego. Dopiero w 1931 roku, powstała tutaj pobliska wieś o nazwie Kolonia Krzemionki, a z jej budową nastąpił wyręb lasów i odkrycie wspomnianych wcześniej wyrobisk górniczych.

\"\"

EWA MICHAŁOWSKA WALKIEWICZ

Galeria