KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 22 kwietnia, 2024   I   10:31:53 PM EST   I   Łukasza, Kai, Nastazji
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Antoni Leonard Golejewski - ziemianin polski

Ewa Michałowska-Walkiewicz
15 lutego, 2021

Antoni Leonard Golejewski - ziemianin polski

Antoni Golejewski pieczętujący się herbem Kościesza, przyszedł na świat dnia 15 lutego 1819 roku w Dołpotowie. Zmarł on dnia 28 października 1893 roku, w Harasymowie. Był to ziemianin, a zarazem poseł do Rady Państwa Sejmu Krajowego w Galicji.

Tytuł hrabiowski dla rodziny

Tytuł hrabiowski rodzina Golejewskich otrzymała od Austrii w 1783 roku. Antoni był synem Juliusza i Róży z Czarnomskich. Był on później właścicielem sukcesorskim dóbr Harasymów.

Edukacja

Studiował on w Akademii Technicznej w Wiedniu. Był członkiem od roku 1844, Stanów Galicyjskich. Pracował dla sprawy likwidacji pańszczyzny, dlatego też organizował protesty przeciw podziałowi Polaków w Galicji.

Jako poseł

W roku 1861, został obrany posłem do Sejmu Krajowego Galicji i piastował ten mandat bez przerwy aż do swojej śmierci. Zasiadał on też w Radzie Państwa w latach 1867–1869 gdzie był delegowany przez Sejm, jako delegat wielkiej własności okręgu Brzeżany.

Po roku 1863

Po wybuchu powstania styczniowego, Antoni Golejewski został członkiem Komitetu Obywatelskiego Galicji Wschodniej. Od roku 1874, był on w Sejmie stałym przewodniczącym komisji petycyjnej, a od roku 1878 dodatkowo był kwestorem sejmowym. Należał do skrajnych konserwatystów, bronił interesów wielkiej własności. W roku 1881, został powołany dyrektorem Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Ożenił się z Różą Przybysławską, dzieci nie miał.