KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 23 kwietnia, 2024   I   07:19:40 AM EST   I   Ilony, Jerzego, Wojciecha
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Prof. Czesław Bloch

08 kwietnia, 2009

Jednym z podstawowych celów Fundacji Blochów jest przybliżenie ogólnej publiczności, sylwetek niektórych członków naszej rodziny, którzy albo wybitnie odznaczyli się w historii Polski albo wnieśli duży wkład do rozwoju polskiej kultury czy sztuki. Jednym z nich był mój bliski krewny, prof. dr. hab. Czesław Bloch, (1927-2000).

Prof. Bloch urodził się w swoim rodzinnym majątku, Nowej Wsi Wschodniej, niedaleko Ostrołęki. Był absolwentem 1-go L.O. im. gen. Bema w Ostrołęce, a później uczył tam historii w latach 1951-1953. W 1940 roku, jako uczeń gimnazjum, został, wraz z matką i innymi przedstawicielami ostrołęckiej inteligencji, deportowany przez sowieckich okupantów na Wschód. Do kraju powrócił po wojnie, aby być później aktywnym działaczem Związku Sybiraków. Doświadczenia życiowe nastawiły go wrogo do komunistycznego systemu w Polsce i pchnęły w kierunku jedynego, liczącego się źródła opozycji, Kościoła Katolickiego.

Od samego początku związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie. Tam skończył studia magisterskie na katedrze historii, będąc uczniem prof. Andrzeja Wojtkowskiego ze szkoły poznańskiej historyków, tam uzyskał doktorat z historii i tam się też habilitował. Pracę naukową na KUL-i podjął już w 1960 roku. Od 1979 roku, był kierownikiem Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL i redaktorem naczelnym "Studiów Polonijnych". Od chwili powstania w 1984 roku, aż do swej śmierci w 2000 roku, był dziekanem Katedry Historii Najnowszej KUL. Był częstym gościem u nas, w Nowym Jorku, segregował tu akta dotyczące II wojny światowej, w nowojorskim Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Zaszczepił też u mnie zainteresowanie genealogią naszej rodziny.

W 1994 roku założył i był pierwszym prezesem Stronnictwa Ludowo-Narodowego, które w 1997 roku przekształciło się w Przymierze Ludowo-Narodowe, będąc obecnie jednym z komponentów Ligii Polskich Rodzin. Kontynuuował też pracę Romana Dmowskiego, wznawiając jego przedwojenny "Przegląd Wszechpolski". Był częstym prelegentem "Radia Maryja" księdza Rydzyka, gdzie głosił swe teorie euro-sceptyzmu i idee federacji środkowo-europejskiej.

W zbiorach Biblioteki Fundacji, posiadamy główne dzieło życia prof. Blocha, niedościgniętą do dziś biografię bohatera powstania listopadowego, "Generał Ignacy Prądzyński (1792-1850)", wydaną w Warszawie przez WMON, w 1974 roku. Nasz egzemplarz książki pochodzi z biblioteki znanego pisarza, Mariana Brandysa i pełen jest podkreśleń jego ręką, czerwonym ołówkiem. Wiele z nich pojawiło się później jako cytaty z pracy prof. Blocha, w świetnej skądinąd książce Brandysa, "Koniec Świata Szwoleżerów".

\"\"

Przemysław Jan Bloch
zapraszam do dyskusji na mój
BLOGH Internetowy:
www.adwokatbloch.com