KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 16 czerwca, 2024   I   03:45:39 PM EST   I   Aliny, Anety, Benona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Jerzy Przebendowski - Wielki Podskarbi Koronny

Ewa Michałowska-Walkiewicz
22 lipca, 2020

Jan Przebednowski, herbu Kuna urodził się dnia 1 listopada 1638 roku Zmarł on natomiast w dniu 24 lutego 1729 roku, zasłynąwszy jako generał-major wojsk koronnych i podskarbi wielki koronny.

Poseł na sejm

Był to jednocześnie poseł powiatu puckiego na sejm koronacyjny. Pochodził ze średniozamożnej szlachty ewangelickiej. Był to syn Piotra Przebendowskiego i Katarzyny z Krokowskich. Nauki pobierał w kolegium jezuickim w Starych Szkotach pod Gdańskiem. Po zakończeniu nauki przeszedł na katolicyzm. Młodość spędził na dworze króla Jana Kazimierza. Wstąpił do służby wojskowej, walczył m.in. pod Chocimiem. Począwszy od 1690 roku, stał się on jednym z bliższych współpracowników Jana III Sobieskiego, od którego otrzymał w 1693 roku kasztelanie chełmińską.

Panowanie Augusta Grubego

August II Mocny, po objęciu tronu polskiego, obdarowywał Przebendowskiego kolejnymi stanowiskami. Był on zatem wojewodą malborskim, a nawet hrabią Rzeszy (Reichsgraf). Odpowiadał w znacznym stopniu za politykę wewnętrzną króla. Był autorem reform monetarnej i skarbowej, jednocześnie podejmował działania na rzecz pobudzenia handlu oraz zintensyfikowania pracy chłopów.

Majętny człowiek

Był to posiadacz licznych dóbr nieruchomych w Prusach Książęcych oraz na terenie Rzeczypospolitej. Za 160 tys. złotych odkupił od Jakuba Sobieskiego dobra rzucewsko-wejherowskie, które z czasem przeszły w ręce jego stryjecznego brata. Dobrodzieja.