KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   08:29:37 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Józef Szlifirski - polski urzędnik pocztowy

Ewa Michałowska-Walkiewicz     29 października, 2019

Józef Szlifirski, przyszedł na świat dnia 28 października 1810 roku w Warszawie. Zmarł on natomiast dnia 28 lipca 1852 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Pracował jako urzędnik pocztowy i municypalny czyli współpracownik samorządu miejskiego, trzeci burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego (w latach 1847-1852).

Rodzina
Był synem Wojciecha i Marianny z Podgórskich. Naukę pobierał w Szkole Wyższej w Końskich województwo świętokrzyskie. Do Tomaszowa przybył w początkach lat dwudziestych dziewiętnastego stulecia. Pracę rozpoczął w 1825 roku jako aplikant, a następnie pisarz na Stacji Pocztowej w Tomaszowie.

Urzędnik wójta
W latach 1827-1830 pracował w urzędzie wójta w Tomaszowie. Szlifirski był tu zatrudniony jako aplikant burmistrza. W marcu 1831 roku, Szlifirski objął po Franciszku Sroczkowskim, który zaciągnął się do wojska, stanowisko ławnika-sekretarza. Jako motywację powołania na tę funkcję, podano dobrą znajomość języka niemieckiego. W 1832 roku, został mianowany zastępcą burmistrza Ujazdu, zaś w roku 1841 został wysunięty na stanowisko burmistrza tego miasta, na które jednak nie został zatwierdzony.

W Tomaszowie
Jako burmistrz Tomaszowa, podejmował on wiele działań i zabiegów mających na celu ożywienie gospodarcze miasta. W czasie pełnienia przez niego funkcji burmistrza, przeprowadzono regulację terytorium miasta, które uzyskało status miasta rządowego. Dbał też Józef Szlifirski o stan sanitarny miasta. Podczas epidemii cholery, która wybuchła w roku 1852, powołał on Miejski Komitet Choleryczny i sam stanął na jego czele. Posiadał bibliotekę domową, z której zachęcał do korzystania najbiedniejszych mieszkańców miasta. Zmarł dnia 28 lipca 1852 roku w Tomaszowie na cholerę.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska