KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 4 marca, 2021   I   08:04:39 PM EST   I   Adrianny, Kazimierza, Wacława
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Aleksander Przezdziecki - mediewista warszawski

29 lipca, 2019

Aleksander Przezdziecki - mediewista warszawski

Aleksander Przezdziecki, pieczętujący się herbem Pierzchała, urodził się dnia 29 lipca 1814 roku w Czarnym Ostrowiu na Podolu. Zmarł on natomiast dnia 26 grudnia 1871 roku w Krakowie. Był to polski hrabia, czołowy mediewista warszawski. Był on także wydawcą wielu źródeł historycznych, a także był on członkiem Heroldii Królestwa Polskiego.

Pochodzenie i rodzina
Aleksander był synem Konstantego Przeździeckiego i Adelajdy Olizarówny, córki Filipa Nereusza Olizeara i Ludwiki Niemirowiczówny-Szczyttówny.

Po ukończeniu Liceum Krzemienieckiego w roku 1831, studiował on na Uniwersytecie Berlińskim historię. Po zakończeniu nauki, na stałe osiadł w Warszawie. Rozmiłowany w historii okresu średniowiecza, w1842 roku założył w pałacu w Czarnym Ostrowie Bibliotekę Ordynacji Przezdzieckich.

Badania historyczne
Mając zapewniony byt dzięki odziedziczonemu majątkowi, poświęcił się on całkowicie badaniom historycznym. Odbywał dodatkowo liczne podróże poszukując w archiwach i bibliotekach Niemiec, Francji i Szwajcarii materiałów źródłowych dotyczacych dziejów polskich. Owocem tych poszukiwań była opublikowana w roku 1850 praca zatytułowana „Wiadomość bibliograficzna o rękopisach zawierających w sobie rzeczy polski przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849”. Największą wartość dla polskiej nauki miała działalność edytorska Przezdzieckiego. W roku 1852 wydał on Listy Annibala z Kapui arcybiskupa napolitańskiego nuncyusza w Polsce, o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta III; a w roku 1854 pojawiło się drukiem dzieło noszące tytuł „Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z rejestrów skarbowych z lat 1388-1414”. W latach pięćdziesiątych rozpoczął Przezdziecki pracę nad wydaniem dzieł wszystkich Jana Długosza.

Wyjazdy zagraniczne
Aleksander Przezdziecki, często wyjeżdżał za granicę poszukując rękopisów i najlepszych kopii różnych dzieł. W latach 1863-1864 ukazało się kolejne dzieło noszące tytuł „Liber Beneficiorum, a w latach 1867-1870” oraz „Dzieje polskie w księgach dwunastu” w przekładzie Karola Mecherzyńskiego. Był właścicielem dóbr Czarny Ostrów, Falenty i Ojców, o których także Przezdziecki zbierał liczne informacje historyczne.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ