KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 4 marca, 2021   I   07:33:38 PM EST   I   Adrianny, Kazimierza, Wacława
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Florian Ungler - drukarz polskich książek

Ewa Michałowska-Walkiewicz     26 lipca, 2019

Florian Ungler - drukarz polskich książek

Florian Ungler, przyszedł na świat w Krakowie. Źródła historyczne podają bardzo różne daty jego narodzin. Ale wiemy, że był to drukarz książek wywodzący się z niemieckiej rodziny mieszkającej w Bawarii.

Praca drukarska

Działalność drukarską rozpoczął on w Krakowie w dniu 25 lipca 1510 roku. Tutaj właśnie założył on pierwszą w Polsce drukarnię, drukującą książki w całości w języku polskim. W latach 1513–1514 pracował on w spółce z W. Lernem, po rozwiązaniu jej pracował sam. Wydawał m.in. nakłady Hallera i Marka Scharfenbergera.

Likwidacja drukarni

Trudności finansowe, zmusiły Unglera do likwidacji drukarni w 1516 roku i przejścia z materiałem typograficznym do oficyny hallerowskiej, gdzie do lipca 1520 roku Ungler pełnił funkcję kierownika technicznego. Po rozwiązaniu umowy z Hallerem, od 1521 roku, Florian Ungler ponownie prowadził samodzielnie drukarnię. Pożar który w owej drukarni miał miejsce dnia 24 kwietnia roku 1528, zniszczył całą drukarnię, która rok później już wznowiła pracę. Ungler utrzymywał kontakty z innymi drukarzami krakowskimi, takimi jak Hieronim Wietor oraz Maciej Scharffenberg.

Poziom artystyczny

Zasób typograficzny Unglera, był bardzo bogaty i niejednolity. Ungler używał kilku sygnów drukarskich, przedstawiających wizerunek świętego Floriana. Druki jego odznaczały się nierównym poziomem artystycznym, na ogół dość przeciętnym. Nowatorstwo Unglera polegało na wprowadzeniu po raz pierwszy w Polsce antykwy, polskiej szwabachy, fraktury i czcionki hebrajskiej. Z pierwszej drukarni Unglera wyszło ponad 80 tytułów różnych dzieł. Pierwszy znany jego druk to Almanach Aurifabera, który ukazał się na przełomie 1510/11 roku. W 1512 roku z drukarni Unglera wyszło dzieło zatytułowane Introductio in Ptholomei Cosmographiam z dokładną mapą Ameryki autorstwa Jana ze Stobnicy. Rok później ukazał się Raj duszy, w tłumaczeniu Biernata z Lublina.

Przez cały czas swojej działalności drukarskiej Florian Ungler, borykał się z problemami finansowymi. Po jego śmierci, która nastąpiła w roku 1536, oficynę poprowadziła jego żona Helena. Gdy ona zmarła w w roku 1551, urządzenia i materiał typograficzny oficyny, dostały się w ręce rodziny Scharfffenbergów.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ