KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 8 marca, 2021   I   09:55:58 AM EST   I   Beaty, Juliana, Wincentego
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Zofia Łoś - wydawca i dziennikarka

Ewa Michałowska-Walkiewicz     17 czerwca, 2019

Zofia Augusta z Rostworowskich hrabina Łosiowa pieczętująca się herbem Nalęcz, przyszła na świat dnia 19 czerwca 1900 roku. Zmarła natomiast, dnia 4 marca 1962 w Rokitnicy. Była to właścicielka ziemska, a także dziedziczka majątku Torskie. Przede wszystkim Zofia była działaczką gospodarczą, a także samorządową. Była wnuczką Włodzimierza Siemiginowskiego oraz matką matematyka Jerzego Łosia.

Musiała wcześnie dorosnąć

Była wychowanką zakładu naukowo-wychowawczego SS Niepokalanek w Jazłowcu. W roku 1916, w wieku lat szesnastu wyszła za mąż za dwudziestodziewięcioletniego dr. prawa hrabiego Zygmunta Łosia, który zginął w 1936 roku w katastrofie samolotu pod Suścem. Miała z nim dwóch synów znanego matematyka Jerzego oraz Władysława, który przebywając od 17 września 1939 roku we Francji, zmienił nazwisko na Michel de Los. W 1919 roku, Zofia Łosiowa otrzymała majątek w Torskiem na Podolu (dawniej własność rodziny Siemiginowskich) od swojej babki Felicji z domu Jordan-Stojowskiej, wdowie po Włodzimierzu.

Jej pomysły i innowacje

W latach trzydziestych ubiegłego stulecia, w celu zwiększenia opłacalności upraw dążyła do przestawienia majątku z produkcji przede wszystkim rolnej na sadownictwo i winikulturę. W ramach tego stała się jedną z inicjatorek upraw na Podolu winnej latorośli, celem produkcji rodzimych win. Oprócz prowadzenia w Torskiem majątku, Zofia Łosiowa działała aktywnie w gminie Torskie, a nawet poza nią. Była radną gminy a następnie powiatu. Przez 12 lat, była przewodniczącą rady szkolnej. Zainicjowała w Torskiem w roku 1922 Kursy dla dorosłych, na dwóch poziomach kształcenia, które skupiały ponad 50 osób w wieku 16–20 lat narodowości polskiej i ukraińskiej.

Praca na rzecz Kasy Chorych

Przewodniczyła też kasie chorych oraz działała na rzecz zwiększenia wynagrodzeń dla wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych, by wyeliminować działalność akuszerek. Działała także w Małopolskim Towarzystwie Rolniczym, zostając następnie przewodniczącą koła powiatowego w Zaleszczykach. W roku 1924, została wybrana do Komitetu Towarzystwa jako jedyna kobieta w Polsce należąca na danym terenie do najwyższej władzy organizacji rolniczej. Zofia Łosiowa była też wiceprezesem Związku Ziemian Wschodnich. Od 1934 roku, była wiceprzewodniczącą Związku Posiadaczy Sadów z siedzibą w Zaleszczykach. W organizacjach rolniczych działała do 1938 roku. Następnie była sekretarką Sekretariatu Porozumiewawczego Polskich Organizacji Społecznych. gdzie została przewodniczącą Komisji Kobiecej i wiceprzewodniczącą całego Sekretariatu.

Praca wydawnicza i dziennikarska

W 1925 roku założyła wraz z profesorem Bronisławem Janowskim, spółkę wydawniczą Zagroda Wzorowa. finansującą czasopismo dla małorolnych pod takim samym tytułem, którego Zofia Łosiowa była redaktorką. Po połączeniu „Zagrody Wzorowej” z krakowskim „Przewodnikiem Kółek Rolniczych” wchodziła w skład lwowskiego komitetu redakcyjnego powstałego pisma. Od 1937 roku była redaktorem Małopolskiego Tygodnika Rolniczego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ