KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 października, 2021   I   07:15:46 PM EST   I   Ingi, Maurycego, Sambora
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jakub z Michałowa Michałowski - bibliofil polski

Ewa Michałowska-Walkiewicz     06 maja, 2019

Jakub z Michałowa Michałowski - bibliofil polski

Jakub Michałowski pieczętujący się herbem Jasieńczyk, urodził się dnia 6 maja 1612 roku w Krakowie. Zmarł on natomiast w dniu 23 marca 1663 roku. Co do miasta, w którym umarł Jakub Michałowski zapisy historyczne podają dwie nazwy, Kraków i Lublin. Trudno teraz wskazać dokładne miejsce jego zgonu. Zapisał się on w naszej historii jako sędzia trybunału lubelskiego, dworzanin, kasztelan bielecki, a przede wszystkim jako bibliofil.

Pochodzenie i rodzina
Jakub Michałowski, był synem pisarza grodzkiego Melchiora Michałowskiego. Kształcił się on od roku 1624 w Akademii Zamoyskiej, a od roku 1627 w Akademii Krakowskiej. W dniu 12 lutego 1634 roku, Jakub został wojskim lubelskim i dość długo tylko tę godność piastował, będąc równocześnie dworzaninem królewskim. W 1632 roku, ożenił się z Urszulą Kazanowską, córką Bartłomieja, starosty łukowskiego. Na sejmie mającym miejsce w 1635 roku, został wyznaczony do komisji dla uporządkowania ksiąg trybunalskich województwa lubelskiego.

Poseł z województwa krakowskiego
Był on także posłem z województwa krakowskiego na sejm mający miejsce w roku 1645. Dzięki swoim diariuszom zdobył miejsce w dziejach literatury staropolskiej. W Słupi, zgromadził on znaczną bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami. Jest ona jedną z najbogatszych spośród szlacheckich księgozbiorów z XVII wieku.

Potop szwedzki
Podczas potopu, Jakub Michałowski pozostał wierny królowi Janowi Kazimierzowi. W grudniu 1656 roku, znalazł się on w obozie pospolitego ruszenia województwa krakowskiego pod oblężonym przez Polaków Krakowem. W roku 1658, Jakub należał do komisji dla ufortyfikowania Krakowa; ponownie wyznaczono go do niej na sejmie 1659 roku, na który posłował z województwa krakowskiego. W dniu 28 lutego 1659 roku, Michałowski został kasztelanem bieleckim. Na sejmie w roku, 1661 wszedł do komisji dla uregulowania spraw granicznych z Węgrami i Siedmiogrodem.

 


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska