KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 19 kwietnia, 2021   I   02:03:53 PM EST   I   Alfa, Leonii, Tytusa
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Franciszek Ksawery Kasparek - polski prawnik

Ewa Michałowska-Walkiewicz     03 listopada, 2018

Franciszek Ksawery Kasparek - polski prawnik

Franciszek Kasparek, urodził się dnia 29 października 1844 roku w ukraińskim Samborze. Zmarł dnia 4 sierpnia 1903 w Krakowie. Był to polski prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego członek krakowskiej Akademii Umiejętności.

Pochodzenie i rodzina
Był on synem Józefa, który pracował jako kasjer obwodowy przy ówczesnym zarządzie miejskim. Nauki Franciszek pobierał w gimnazjum w Samborze do roku 1862, następnie studiował on prawo na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1862–1865, w następnym roku Franciszek przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie odbył praktykę w krakowskiej Prokuratorii Skarbu. Jako pierwszą pracę podjął on w sądzie w Krakowie i Tarnowie. W roku 1869 obronił on na UJ doktorat praw, a w dwa lata później habilitował się w dziedzinie filozofii prawa. Jego pracą naukową była praca nosząca tytuł Zasady główne ustaw małżeńskich Kościoła katolickiego ze stanowiska filozofii. Po zdanym egzaminie końcowym, został docentem w Katedrze Filozofii Prawa i Prawa Narodów UJ.

Praca na uniwersytecie
Kierownictwo tej katedry, Franciszek Kasparek objął rok później, wraz z nominacją na profesora nadzwyczajnego. Również w roku 1872 uzyskał on habilitację z prawa narodów. W roku 1875 mianowany on został profesorem zwyczajnym. Czterokrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa UJ, prorektora, a także rektora. W  roku 1894 wprowadził on na UJ wykłady z prawa międzynarodowego prywatnego. Opowiadał się za dopuszczeniem kobiet do uniwersyteckich studiów prawniczych.

W 1883 roku, został powołany na członka-korespondenta Akademii Umiejętności w Krakowie, od roku 1891 był członkiem czynnym Akademii Umiejętności. W latach 1883–1891 pełnił funkcję sekretarza Komisji Prawniczej AU, a od roku 1887 był w gronie członków-założycieli Towarzystwa Prawniczego w Krakowie, współpracował on również jako korespondent z Instytutem Prawa Międzynarodowego w Brukseli. Brał on także czynny udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych Rządowych Historyczno-Prawnej, Sądowej i Politycznej. Od roku 1884, Kasparek sprawował mandat radnego miasta Krakowa. Działał w Towarzystwie Czerwonego Krzyża w Krakowie oraz Towarzystwie Tatrzańskim. W dniu 6 marca 1903 roku, został wybrany prezesem Klubu Prawników w Krakowie.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ