KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 13 kwietnia, 2021   I   12:33:47 PM EST   I   Artemona, Justyny, Przemysławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Antoni Dobrzeniewski - zapomniany malarz polski

Ewa Michałowska-Walkiewicz     23 października, 2018

Antoni Dobrzeniewski, urodził się dnia 23 października 1731 roku w Płocku. Zmarł o natomiast dnia 7 sierpnia 1784 roku we Włodawie. Był on paulinem noszącym imię zakonne Marceli. Był też malarzem i konserwatorem dekoracji kościelnych na Jasnej Górze oraz w kościele oo. Paulinów we Włodawie.

Pochodzenie
Antoni był synem Aleksandra i Marianny, a zarazem bratem Wojciecha Dobrzeniewskiego, również paulina i malarza. Malarstwa uczył się w pracowni Szymona Czechowicza w Warszawie. W połowie listopada 1757 roku, wstąpił do klasztoru paulinów w Częstochowie.

Pasja malarska
Malował on obrazy olejne do ołtarzy w kościołach i do cel zakonnych. Obrazami tymi były takie dzieła jak Ecce Homo, Mater Dolorosa, Opat Michał Kosmowski, a także Siedmiu archaniołów. W roku 1766, Dobrzeniewski doskonalił się w zakresie malarstwa ściennego pod kierunkiem Stanisława Stroińskiego we Lwowie. Po powrocie z Lwowa, wykonywał liczne prace malarskie na Jasnej Górze. W roku 1774 wraz z bratem Wojciechem noszącym imię zakonne Jeremiasz, wykonał malowidła w kaplicy Jezusa Nazareńskiego. Przemalowali on także, XVII-wieczne obrazy serii historii Jasnej Góry w sali Rycerskiej. W roku 1774, Antoni namalował portret króla Stanisława Augusta, do pokoju generała zakonu. W 1780 roku w konwencie Św. Barbary w Częstochowie, restaurował obraz zatytułowany Święci Paweł i Antoni wiszący nad wejściem do biblioteki.

Jedna z prac
Ostatnią pracą Antoniego, jest dekoracja malarska kościoła Paulinów we Włodawie z roku 1784, zatytułowana Gloryfikacja św. Ludwika. Widnieje ona na sklepieniu prezbiterium. W trakcie prac malarskich we Włodawie, Antoni zmarł i został pochowany w podziemiach tamtejszego kościoła. 

 


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ