KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 13 kwietnia, 2021   I   04:25:58 AM EST   I   Artemona, Justyny, Przemysławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Stanisław Niezabitowski - pamiętnikarz polski

Ewa Michałowska-Walkiewicz     24 września, 2018

Stanisław Niezabitowski - pamiętnikarz polski

Stanisław Niezabitowski, urodził się dnia 24 września 1641 roku na Nowogródczyźnie. Zmarł on w roku 1717, zasłynąwszy jako polski pamiętnikarz, pochodzenia szlacheckiego.

Lata młodzieńcze
Urodził się we wsi Jatra na Nowogródczyźnie, gdzie otrzymał staranne patriotyczne wychowanie. Ukończył on kolegium jezuickie w Nowogródku, a od roku 1670, pracował jako administrator w dobrach słuckich Bogusława Radziwiłła.

Deputat szlachecki
Niezabitowski był deputatem szlacheckim na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jako ciekawostkę należy wiedzieć, iż był on wyznania ewangelickiego, zatem brał czynny udział w życiu religijnym parafii. Jest autorem Dziennika, który jest cennym źródłem informacji na temat realiów życia codziennego szlachty na Nowogródczyźnie i Słucczyźnie w końcu siedemnastego stulecia.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ