KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 13 kwietnia, 2021   I   01:23:43 PM EST   I   Artemona, Justyny, Przemysławy
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Kazimierz Leski - prawdziwy Hans Kloss

Ewa Michałowska-Walkiewicz     06 września, 2018

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Foto: NN
Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Foto: NN

Kazimierz Leski pseudonim „Bradl”, „37", „Leon Juchniewicz”, „Karol Jasiński”, „Juliusz Kozłowski”, „gen. Julius von Hallman”, „gen. Karl Leopold Jansen”, „Pierre”, „Jules Lefebre”, urodził się dnia 21 czerwca 1912 roku w Warszawie. Zmarł natomiast w dniu 27 maja 2000 roku również w Warszawie. Był to polski inżynier-mechanik, wynalazca, doktor nauk humanistycznych; żołnierz AK, a także uczestnik powstania warszawskiego.

Lata młodości
Do roku 1930, Leski uczęszczał do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. króla Władysława IV, w Warszawie. W roku 1936 wyjechał on do Holandii, do pracy w centralnym biurze konstrukcyjnym okrętów Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaus B.V., gdzie początkowo pracował jako kreślarz. W Holandii kontynuował naukę zostając absolwentem Wydziału Budowy Okrętów Politechniki w Delft. Z czasem Kazimierz Leski rozpoczął pracę w dziale okrętów podwodnych. Do jego obowiązków należało umiejscawianie w projektach okrętów wytypowanych urządzeń i maszyn, wraz z zaprojektowaniem i obliczeniem wytrzymałościowych mocowań i zawieszeń. W czasie budowy ORP „Orzeł” Leski odpowiedzialny był za sprawy siłowo-wypornościowe.

Okres II wojny światowej
Na początku wojny, był on pilotem samolotu Lublin R-XVIIIF. Jednak podczas jednego z lotów, został zestrzelony przez Armię Czerwoną i ranny i wzięty do niewoli, uciekł z niej stosunkowo szybko do Lwowa, a następnie przedostał się do Warszawy. Włączył się do polskiej konspiracyjnej organizacji wywiadowczej Muszkieterzy, gdzie pełnił funkcję szefa komórki kontrwywiadu. Następnie, po jej rozwiązaniu, przeniesiony został do ZWZ, a następnie do II Oddziału Komendy Głównej AK. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim. Faktem jest, że jako generał niemieckich wojsk technicznych, Julius von Hallman, zdobył plany fortyfikacyjne jednego z odcinków Wału Atlantyckiego. Występował także pod przybranym nazwiskiem generała Karla Leopolda Jansena, zdobywając tym razem cenne informacje o zamierzeniach niemieckiego sztabu wojennego. Dokumenty posiadał z kradzieży na prawdziwym generale niemieckim.

1 sierpnia 1944 rok
W powstaniu warszawskim, walczył jako dowódca kompanii „Bradl” batalionu Miłosz. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Po kapitulacji uciekł z kolumny jenieckiej. Pełnił funkcję szefa Sztabu Obszaru Zachodniego AK, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Czasy komunizmu
W chwili wejścia na tereny Polski wojsk radzieckich, podjął pracę w Stoczni Gdańskiej utrzymując cały czas kontakt z podziemiem. Był szefem sztabu obszaru zachodniego Delegatury Sił Zbrojnych. Został aresztowany w 1945 roku, jednak udało mu się uciec. W lipcu 1945 roku ponownie został aresztowany. Po odbyciu kary 12 lat więzienia, skazano go ponownie na 10 lat „za współpracę z okupantem”. Wyszedł po odbyciu niespełna połowy kary.

Rehabilitacja i życie na wolności
Po zrehabilitowaniu, pracował w przemyśle okrętowym, a później został pracownikiem naukowym i dyrektorem Ośrodka Informacji Naukowej PAN. Był on też autorem wielu patentów i ok. 150 prac naukowych. Był organizatorem ruchu wynalazczego i honorowym prezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

 


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ