KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 6 marca, 2021   I   12:02:31 AM EST   I   Jordana, Marcina, Róży
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Trochę historii

Jan Kanty Hieronim Stefan Rzesiński - Jan z Oświęcimia

Ewa Michałowska-Walkiewicz     22 sierpnia, 2017

Kraków na początku XIX w. na obrazie Michała Stachowicza „Wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa 15 lipca 1809 roku”
Kraków na początku XIX w. na obrazie Michała Stachowicza „Wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa 15 lipca 1809 roku”

Jan Rzesiński, noszący pseudonim Jan z Oświęcimia, urodził się dnia 22 sierpnia 1803 roku w Rajsku koło Oświęcimia, a zmarł on w dniu 25 czerwca 1855 roku w Krakowie. Był to wybitny polski prawnik, filozof, literat, a także i polityk.

Pochodzenie
Był synem Barbary z Wolskich i Józefa pieczętującego się herbem Jastrzębiec. Ukończył on Gimnazjum świętej Anny w Krakowie. Mając lat 16, zadebiutował on jako poeta. W Pszczółce Krakowskiej, sukcesywnie były publikowane jego wiersze o tematyce historycznej. Studia w dziedzinie prawa i filozofii podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów był aplikantem, przy Trybunale I Instancji Wolnego Miasta Krakowa. Od roku 1823 zajmował stanowisko adiunkta, w Bibliotece Jagiellońskiej.

Nauka
Uzyskał on stopień magistra filozofii w lipcu 1824 roku, zaś stopień doktora filozofii w lipcu 1826 roku (pracę doktorską napisał na temat De Justino Trogi Pompei epitomatore). Rozprawa doktorska w dziedzinie prawa nosiła tytuł Deusuris secundum ius romanum.

Praca
Po skończeniu studiów pracował nadal w Bibliotece Jagiellońskiej, w której był adiunktem do roku 1829, a następnie zastępcą kierownika. W okresie 1829–1831 wykładał, jako zastępca profesora, na Wydziale Filozoficznym UJ. Od roku 1831, Rzesiński prowadził wykłady z prawa rzymskiego i był z tego tytułu uznawany za wybitnego znawcę prawa rzymskiego i cywilnego. Na wniosek generała Józefa Załuskiego kuratora UJ, Rada Wydziału Prawa przyznała mu stanowisko profesora nadzwyczajnego. W tym też czasie, rozpoczął on praktykę adwokacką. W latach 1835–1836, na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładał też bibliografię. Kontynuował też prace Bandtkiego, dotyczące zbiorów Biblioteki UJ, przeprowadził on w tym celu ogólne skontrum księgozbioru, uporządkował zbiory druków ulotnych, opracował katalog dubletów.

Polityka
Jako polityk, Jan Rzesiński starał się godzić polityczny realizm z romantycznymi nadziejami na przyszłą suwerenność Polski. Uważał za korzystne zachowanie status quo Wolnego Miasta. W roku 1844, został wybrany do Sejmu Wolnego Miasta Krakowa, w którym pracował w Komitecie Prawodawczym. Był zwolennikiem zasady, że modyfikacji projektów aktów prawnych mogą dokonywać tylko komitety sejmowe. Był też członkiem deputacji wysłanej w kwietniu 1848 roku, do Wiednia z dokumentem zatytułowanym „Protestacja mieszkańców Krakowa wskutek doznanych gwałtów i nadużyć od władz cywilnych i wojskowych…” Dokument przygotowano po zbombardowaniu Krakowa przez Austriaków w dniu 26 kwietnia 1848 roku. Od jesieni roku 1848, Jan Kanty Rzesiński wykładał prawo kryminalne, jako zastępca profesora, w Katedrze Prawa Natury. W roku 1850, Jan Rzesiński został profesorem zwyczajnym filozofii prawa oraz rozpoczął pracę w komisji przygotowującej statut gminny Krakowa. Mimo intensywnej germanizacji Wydziału Prawa, otrzymał osobiste zezwolenie na prowadzenie wykładów w języku polskim. Po czterech latach otrzymał katedrę prawa francuskiego i dawnego prawa cywilnego.


Ewa Michałowska-Walkiewicz
Dziennik Polonijny
Polska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ