KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 17 maja, 2021   I   03:10:16 PM EST   I   Brunony, Sławomira, Wery
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Wiadomości biznesowe

Coraz więcej Polaków uczy się nowych zawodów. Do których branż przechodzą?

Zuzanna Taraszewska
19 kwietnia, 2021

Coraz więcej Polaków uczy się nowych zawodów. Do których branż przechodzą?

Kursy przemysłowe, księgowe, sprzedażowe i programistyczne - to do tych branż Polacy przekwalifikowują się najczęściej, licząc od momentu wybuchu pandemii - wynika z analizy przygotowanej wspólnie przez Kodilla.com i Randstad.

Badanie pokazujące po jakie szkolenia Polacy sięgają najczęściej zostało przeprowadzone przez Randstad na prośbę Kodilla.com pod koniec marca 2021 roku. Pod lupę wzięto 500 osób, które w ciągu ostatniego roku wykazały chęć do przekwalifikowania się do nowego zawodu.

- Sprawdziliśmy, jakie kierunki w ciągu ostatniego roku obierały osoby, które aktywnie walczą o swoją pozycję i konkurencyjność na rynku pracy, a także przeanalizowaliśmy, jakie kursy czy szkolenia branżowe najchętniej wybierały - tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy z Randstad Polska.

Co ciekawe, jeszcze trzy, cztery lata temu szkoleniami cieszącymi się największym zainteresowaniem były kursy rozwoju osobowości i kariery zawodowej, a także przygotowujące do zawodu nauczyciela czy pracy w zarządzaniu i administrowaniu (dane Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - tabela).

Dziś, jak mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com: - Pracownicy nadal chcą się rozwijać i wbrew utrudnieniom dbają o swoją karierę, jednak zapisują się na kursy dające im konkretne umiejętności praktyczne. Szkolenia, po których mogą starać się o nową, lepszą pracę. Nie są to już zatem szkolenia dotyczące kwalifikacji miękkich, lecz kursy przemysłowe, księgowe czy programistyczne.

TOP 5 najchętniej wybieranych kursów przez osoby poszukujące pracy w 2021 roku (źródło: Randstad/Kodilla.com):

 • 28% kursy przemysłowe, w tym najczęściej dla operatorów wózka widłowego, operatorów maszyn CNC, spawalnicze
 • 21% kursy sprzedażowe
 • 14% kursy finansowe i księgowe
 • 10% kursy marketingowe, w tym najczęściej digital marketingu i grafiki komputerowej
 • 9% kursy IT, w tym najczęściej programistycznych lub związanych z administracją IT
 • 6% kursów budowlanych

Ponad 6 milionów złotych pożyczek na szkolenia - Polacy dbają o samorozwój

O tym, jak bardzo Polacy dążą do uzyskania lepszej pracy w nowym zawodzie świadczą dane Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, która w ramach projektu Open udziela niskooprocentowane pożyczki na kształcenie. Mogą one zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Z udzielonych Kodilla.com danych wynika, że od 2020 r. udzielono tu ponad 300 pożyczek na kształcenie na kwotę ponad 6,100,000 zł. Przeciętna wartość pożyczki wyniosła około 20,000 zł. Jak podaje Fundacja, zainteresowaniem cieszą się pożyczki na szkolenia programistyczne (66%). Dla porównania szkolenia lotnicze przyciągają tylko 17% a studia MBA zaledwie 5% pożyczkobiorców.

70% Polaków chce się szkolić. Większość nieformalnie i przez internet

Jak wynika z opublikowanego pod koniec 2020 roku badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego, swoje kompetencje zawodowe rozwija 70% Polaków w wieku 25-64 lata. Co ciekawe, dominującą formą aktywności edukacyjnej dla tej grupy wiekowej jest niezmiennie nieformalne uczenie się - zaznaczają eksperci PARP.

Często wykorzystywaną formą uczenia się jest też kształcenie w miejscu pracy (z wykorzystaniem mentoringu, obserwacji, coachingu, uczenia się wzajemnego w zespołach) - tak rozwija swoje kompetencje 30% ogółu Polaków w wieku 25–64 lata, a 38% pracujących. W publikacji PARP Wyniki BKL 2019 potwierdzają więc znaczenie tych form uczenia się, które mają charakter elastyczny, pozwalają na łączenie aktywności rozwojowej z pracą i innymi obowiązkami.

„Znacząca większość osób w wieku 25-64 lata wykazuje wysoki poziom chęci do nauki, a czterech na pięciu Polaków wciąż pragnie się dokształcać. Dominującą formą rozwoju kompetencji jest niezmiennie nieformalne uczenie się, na które wskazuje 70% respondentów”.

Z danych PARP i UJ wynika też, że główną rolę odgrywają tutaj nowe technologie:

„Biorąc pod uwagę zmiany spowodowane pandemią koronawirusa i ograniczenia z tym związane, dobrze rokuje natomiast wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w rozwoju kompetencji. Według wyników badań BKL 2019 ponad połowa dorosłych Polaków wykorzystuje do tego internet. Widać też, że korzystanie z tego narzędzia w celu zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności znacząco wzrosło”.

Z kolei do najrzadziej wykorzystywanych form uczenia się dorosłych należy edukacja formalna. Swoje kompetencje na studiach podyplomowych, zaocznych czy MBA rozwija jedynie 2% Polaków, a w szkołach dla dorosłych uczestniczy zaledwie 1% spośród nich.

Kto najczęściej się szkoli?

Z analizy Randstad i Kodilla.com dowiadujemy się również, które ścieżki rozwoju wybierały poszczególne grupy wiekowe czy też jaką rolę w tym procesie odgrywa wykształcenie.

- Widzimy, że np. kursy IT wybierają częściej osoby w wieku 18-29 lat, a kursy spawalnicze lub na operatorów wózków widłowych 50- i 60-latkowie - zwraca uwagę Mateusz Żydek.

Ponadto osoby z wykształceniem wyższym najczęściej decydowały się na kursy księgowe, kursy IT, kursy marketingowe. Z wykształceniem podstawowym zaś - kursy operatora wózka widłowego, spawalnicze i budowlane.

W badaniu „Polacy w środowisku pracy”, które zostało zrealizowane w grudniu 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl (na próbie 1022 osób) widać, że więcej niż co trzeci Polak (35%) deklaruje, że aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Jednocześnie jednak grupa osób, które potencjalnie mogłyby zmienić pracodawcę, jest znacznie większa (86%):

 • Najczęstszą przyczyną chęci zmiany pracy są lepsze zarobki (71%).
 • Ważną motywacją pozostają także ambicje zawodowe - 33% badanych czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, a 28% nie ma możliwości awansu i rozwoju.
 • Ważną rolę przy wyborze pracodawcy, poza wynagrodzeniem, odgrywają kwestie związane z karierą – możliwości rozwoju (58%) i awansu (52%), a także wspieranie samodzielności i rozwoju pomysłów pracowników (36%).
 • Co czwarty badany (24%) oczekuje od idealnego pracodawcy możliwości pracy zdalnej w dowolnym wymiarze.

- Przywoływany już PARP zwraca natomiast uwagę, że Polacy są niezwykle aktywni w dokształcaniu się i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych i że jest to stały trend, jednak pandemia z pewnością jeszcze go wzmocni. W ciągu ostatnich miesięcy znacznie więcej osób zaczęło bowiem pracować w domu i już sam ten fakt mógł wpłynąć na wygenerowanie dodatkowego czasu na samodoskonalenie – podsumowuje Magdalena Rogóż z Kodilla.com

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ