KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 28 maja, 2024   I   03:15:33 AM EST   I   Augustyna, Ingi, Jaromira
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

PLL LOT twierdzi, że wniosek związków zawodowych dotyczący LOT Crew jest bezzasadny

11 grudnia, 2020

Polskie Linie Lotnicze LOT specjalnie dla Rynku Lotniczego odniosły się do zarzutów Związkowej Alternatywy. Złożona do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota skarga dotyczyła wykroczenia polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w LOT Crew bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Według narodowego przewoźnika znad Wisły wniosek jest bezzasadny.

Przedstawiciele Związkowej Alternatywy, powołując się w piśmie z 2 grudnia bieżącego roku na art. 121 ust. 1 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, byli przekonani, że brak stosowanej rejestracji działalność gospodarczą w ramach LOT Crew był wykroczeniem i podlegał karze ograniczenia wolności lub grzywny. Z posiadanych przez związkowców informacji miało wynikać, że "osoby kierujące ww. podmiotem nie dokonały obowiązku stosownej rejestracji prowadzonej działalności".

LOT Crew to spółka córka PLL LOT, która zajmuje się rejestracją kapitanów na samozatrudnieniu. Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego od wielu miesięcy krytykował nie tylko funkcjonowanie ww. podmiotu, ale też wskazywał, że "zatrudnianie nieetatowe w sytuacji, gdy są spełnione wszystkie warunki pracy na etat, jest sprzeczne z prawem".

Redakcja Rynku Lotniczego poprosiła PLL LOT o komentarz w tej sprawie i otrzymała odpowiedź z biura prasowego linii lotniczych. "Wniosek złożony przez Związki Zawodowe do prokuratury jest bezzasadny, ponieważ nigdy doszło do prawomocnego wykreślenia LOT Crew Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ)" - zapewniają przedstawiciele PLL LOT.

"Potwierdzeniem tego, jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 lipca br., który stwierdza, że nie doszło do popełnienia w LOT Crew wykroczenia polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia" - dodano w przekazanym oświadczeniu.

rynek-lotniczy.pl