KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 28 listopada, 2021   I   07:31:35 PM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Wiadomości biznesowe

Spotkanie online Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

20 lipca, 2020

Spotkanie online Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

10 lipca zespół został rozszerzony o nowe podmioty i została nadana Zespołowi nowa nazwa „Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego”.

Udział wzięli:

 • Mikołaj J. Kruczyński- Koordynator Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Damian Lewczuk- Starszy specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Sebastian Nasiłowski - Przewodniczący Zespołu, Polska Izba Turystyki
 • Bożena Szok- Hotele Historyczne Polska
 • Krzysztof Jędrasik, Niepokonani2012
 • Cezary Kasprowicz – Polska Izba Turystyki – Odział warszawski
 • Olga Krzemińska-Zasadzka SOIT/POWER/TUgether
 • Łukasz Klimczak – Klub Agencji Eventowych SAR
 • Piotr Laskowski – Krakowska Izba Turystyki
 • Katarzyna Gadomska - Łódzka Organizacja Turystyczna

Podjęto następujące kwestie:

 • Kredytowanie i terminy zwrotów
 • Pit /przewodniczący Zespołu Roboczego/ opisał 3 spotkania z JE i opowiedział o 180 terminie który kończy się dokładnie 8.09.2020 i działaniach w tym zakresie

Omówione/poruszane Tematy/Postulaty:

 • przedłużenie terminu 180 dni do 365 dni
 • kredyty i pożyczki TFG uruchomione na poczet zaliczek
 • przedłużenie abolicji ZUS dla naszych branż

SPIS PKD naszych branż które nadal nie mogą wykonywać swojej pracy

PKD – numery przemysł spotkań, turystyka i usługi powiązane – m.in. catering, technika, transport

 • 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE - Całe
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11 Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • 79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.12 Organizator turystyki

55 ZAKWATEROWANIE – całe

 • 55.1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.10 hotele
 • 55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

USŁUGI POWIĄZANE

 • 49.39 i 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 5229C firm spedycyjnych targowych56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 73.11 Działalność agencji reklamowych
 • 82.309 i 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 • 90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 • 93.21 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.11 Działalność obiektów sportowych
 1. ARP - Wykorzystania mechanizmu kredytu obrotowego/ leasingu z ARP. Rozszerzenie programu na firmy z PKD turystycznym i przemysłu spotkań (np. firm nagłośnieniowych, oświetleniowych, techniki scenicznej). Uproszczenie procedur w ARP. Roczna karencja i 5 letni okres spłaty, nawet przy ponoszeniu kosztów kredytu, będzie atrakcyjną alternatywą dla niektórych firm. Tych nie mogących pozyskać innego finansowania na rynku.
 2. DE minimis - W przypadku zwiększenia pomocy de minimiss z BGK, zapewnienia po pierwsze „bankowalności” dla podmiotów z branży. Obawiamy się, że zwiększenie gwarancji do 90% bez umożliwienia starającym się firmom przejścia pozytywnie analizy ryzyka, nie rozwiąże problemu z płynnością. Możliwe że należy pomyśleć o funduszu gwarantującym brakujące 10%. Czynnikami oceny w takim funduszu mogą być wyniki na koniec 2019 lub wzrastający poziom przychodów dla firm uruchamiających swoją działalność operacyjną od maja 2020.
 3. Zgłoszono problem dumpingowania cen przez dużych operatorów
 4. Obniżenie VAT na usługi konferencyjne/hotelowe/gastronomiczne, co zachęcałoby firmy do korzystania z pakietowanych usług. Proponujemy wprowadzenie minimalnej kwoty np. 5000 PLN netto, aby beneficjentem nie stawali się klienci indywidualni.
 5. Zaliczenie kosztów poniesionych na organizacje spotkań́ (także tych w procedurze VAT marża) do Kosztów Uzyskania Przychodu. Będzie to element stymulujący popyt w sytuacji, gdy firmy mierzą się z obniżonymi wynikami.
 6. Możliwość́ wykorzystania środków z funduszu socjalnego na organizacje spotkań́ pracowniczych. To szczególnie ważne w sytuacji gdy wyzwaniem dla firm będzie utrzymanie efektywności zespołów.
 7. Zwrócono uwagę na pożyczki płynnościowe – wydane dla wszystkich – brak pomocy sektorowej
 8. Zwrócono uwagę na ubezpieczenia -Gwarancja Organizatora Turystyki – cena x 2 i gwarantowane majątkiem osobistym /weksel/, a nie firmowym jak było do tej pory – postulat – gwarancja państwa jako zabezpieczenie czy TFG
 9. Prośba o zwrócenie się z problemem Polska Izba Ubezpieczeń oraz Instytucje Reasekuracyjne

Poproszono o przykłady pomocy w innych krajach – podano m.in.:

 • Z 20 do 5 procent spadnie stawka VAT-u na usługi hotelowe, gastronomiczne i atrakcje turystyczne – zapowiada minister finansów Wielkiej Brytanii. W ten sposób rząd chce pobudzić popyt na nie.
 • 35 euro za miejsce – tyle rząd Bułgarii będzie dopłacać do lotów czarterowych. Program dotowania powinien wystartować w połowie lipca.
 • Popularne turystycznie kierunki, jak np. Bułgaria, Sycylia czy Meksyk, już mają pomysł na to, w jaki sposób przyciągnąć turystów po zakończeniu kryzysu związanego z pandemią. Władze państw kuszą zagranicznych gości rozmaitymi dopłatami do wakacyjnego wypoczynku.
 • Wskazano również problem w reklamacjach PFR – ponad miesiąc niektóre firmy czekają i nie mają odpowiedzi – prośba o interwencję.

Następne spotkanie Zespołu Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego odbędzie się 29.07.2020 godzina 11:00

Olga Krzemińska-Zasadzka
Managing Director
POWER SP. Z O.O.
www.agencjapower.pl