KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 27 lutego, 2024   I   07:42:20 PM EST   I   Gabrieli, Liwii, Leonarda
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Biznes

Praca na stanowisku referent ds. polonijnych i informacyjnych w Nowym Jorku

06 sierpnia, 2014

Konsulat Generalny RP w NY uprzejmie informuje, że szuka kandydata do pracy w Referacie ds. Współpracy z Polonią i Dyplomacji Publicznej na stanowisku referent ds. polonijnych i informacyjnych

Wymagania: 

 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub/i marketingu,
 • pożądana umiejętność w pracy w mediach społecznościowych,
 • uregulowany status imigracyjny w USA,
 • rzetelność, terminowość, samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność , kreatywność,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • pomocna znajomość platformy Constant Contact,
 • pomocne doświadczenie fotograficzne (fotorelacje),
 • znajomość środowiska MS Office, w szczególności MS Outlook, MS Word i MS Excel (korespondencja seryjna).

Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres: newyork.publicaffair@msz.gov.pl  do dnia 15 sierpnia 2014r. 

Wymagane dokumenty: 

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz aplikacyjny wraz z oświadczeniem zgodnie z załączonym wzorem,
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i pożądanych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych – język angielski co najmniej na poziomie B2).

Proces naboru będzie składać się z: 

Weryfikacji formalnej zgłoszeń. 

Do kolejnego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. 

Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Celem rozmowy będzie m.in. poznanie przygotowania kandydata do pracy na proponowanym stanowisku. Część rozmowy kwalifikacyjnej może odbywać się również w języku obcym. 

Zakres obowiązków: 

 1. Nabór praktykantów i związane z nim formalności:
 •  prowadzenie korespondencji,
 • tworzenie grafików,
 • opracowywanie opinii.
 1. Obsługa baz danych:
 •  tworzenie zaproszeń, listów, korespondencji,
 • wysyłka zaproszeń, listów, korespondencji.
 1. Obsługa skrzynek pocztowych MS Outlook (Public Affairs, General Information, RSVP),
 2. Obsługa strony www placówki i profili w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Twitter),
 3. Obsługa wydarzeń organizowanych w Konsulacie:
 • redagowanie list gości,
 • obsługa fotograficzna,
 • tworzenie notatek sprawozdawczych.
 1. Koordynacja wniosków o odznaczenia:
 • przygotowywanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe,
 • koordynacja procesu, współpraca z MSZ, KPRP, Ambasadą RP w Waszyngtonie i innymi placówkami,
 • nadzór nad bazą odznaczeń.
 1. Redagowanie komunikatów prasowych po polsku i po angielsku.
 2. Przygotowywanie korespondencji po polsku i po angielsku
 3. W miarę potrzeb – przygotowywanie krótkich materiałów analitycznych, zestawień i podsumowań w zakresie działalności placówki.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w dniach 20 – 22 sierpnia 2014 r. 

Przewiduje się, że wyłoniony kandydat zacznie pracę od dnia 1 października 2014 r.