KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 21 czerwca, 2024   I   09:49:34 AM EST   I   Alicji, Alojzego, Rudolfa
 1. Home
 2. >
 3. BIZNES
 4. >
 5. Biznes

Konkurs na Asystentów/tki Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej

16 maja, 2014

Stowarzyszenie Szkoła Liderów ogłasza konkurs na asystentów/tki w programie Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej (18 - 29 czerwca 2014 roku).

Uczestnikamiprogramu będą aktywni działacze środowisk polonijnych w wieku od 20 do 40 lat mieszkający w krajach Europy Środkowej (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry). Celem projektu jest rozwinięcie i kompetencji liderskich, wzmocnienie stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz budowanie partnerstw między działaczami i organizacjami polonijnymi.  

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej składa się z trzech elementów:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, komunikację, wprowadzanie zmiany;
 • wykładów oraz spotkań, z politykami, działaczami społecznymi etc; 
 • wizyt studyjnych w ramach których uczestnicy będą się spotykać z lokalnymi liderami, poznawać współczesną Polskę oraz zwiedzać miejsca związane z polską historią i kulturą.

Konkurs jest skierowany do absolwentów i uczestników programów Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Do zadań asystenta/tki należeć będzie:

 • obecność w biurze Szkoły Liderów w Warszawie i pomoc przy przygotowaniu Szkoły od 15 czerwca 2014;
 • opieka merytoryczna nad grupa asystencką (10 osób);
 • prowadzenie rannych i wieczornych spotkań ewaluacyjnych z grupą asystencką;
 • prowadzenie konwersatoriów z grupą asystencką;
 • przeprowadzenie warsztatu debatanckiego oraz opieka nad przygotowaniem do debat;
 • udział w spotkaniach zespołu koordynatorów podczas trwania Szkoły;
 • koordynacja warsztatów od strony techniczno-organizacyjnej;
 • pomoc koordynatorom w sprawach organizacyjnych;
 • czuwanie nad realizacją programu Szkoły;
 • towarzyszenie uczestnikom podczas wizyt studyjnych i udział we wszystkich punktach ich programu;
 • opieka organizacyjna nad uczestnikami wizyty;
 • udział w spotkaniu ewaluacyjnym po zakończeniu Szkoły;
 • napisanie relacji ze Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej;
 • przygotowanie i skatalogowanie dokumentacji zdjęciowej oraz filmowej ze Szkoły;
 • udział w dwudniowym warsztacie dla asystentów przygotowującym do facylitacji grupy i prowadzenia warsztatu debatanckiego w dniach 15-16 czerwca 2014 w Warszawie.

Zapewniamy:

 • pracę z ciekawą grupą osób;
 • możliwość uczestniczenia w części zajęć przewidzianych w programie Szkoły;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania Szkoły oraz wyżywienie podczas szkolenia dla asystentów;
 • wynagrodzenie, w oparciu o umowę zlecenie, w wysokości 2000 zł brutto.

Od kandydatów na asystentów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy przy podobnych przedsięwzięciach;
 • całkowitej dyspozycyjności w czasie trwania szkoły oraz w dniach poprzedzających czyli w okresie 15 – 29 czerwca 2014
 • biegłej znajomości języka polskiego;
 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia;
 • wysokiej sprawności organizacyjnej;
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny w terminie do dnia 4 maja 2014 roku przesłać na adres magda.mazur@szkola-liderow.pl :

 • list motywacyjny
 • cv z wyszczególnionym opisem podobnych doświadczeń

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatorki Projektu – Magdaleny Mazur
magda.mazur@szkola-liderow.pl
+48-22-556-8265

W związku z wymogami formalno-prawnymi, wyniki konkursu zostaną ogłoszone dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

www.szkola-liderow.pl