KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   12:42:17 PM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Wyzwania stojące przed klasteringiem w obliczu nowej perspektywy finansowej

30 kwietnia, 2014

Lata 2014 – 2020 przyniosą wiele zmian. Z budżetu polityki spójności przeznaczono dla Polski ponad osiemdziesiąt miliardów euro. Środki te będzie można inwestować między innymi w badania naukowe i ich komercjalizację, infrastrukturę (autostrady, drogi ekspresowe, kolej), stymulowanie przedsiębiorczości, cyfryzację kraju czy eliminowanie wykluczeń społecznych i aktywizację zawodową.

W nowej perspektywie finansowej zdecydowanie większy nacisk położony zostanie na zintegrowane inwestycje ukierunkowane terytorialnie. Stawiać się będzie na inteligentny rozwój, czyli zwiększenie roli wiedzy, innowacyjności, kształcenie kadr oraz zastosowanie technologii cyfrowych. Większe wykorzystanie innowacyjności, a przez to zwiększenie konkurencyjności to podstawowy cel polskiej polityki na lata 2014 – 2020.

Obecnie Ministerstwa pracują nad dokumentami stanowiącymi podstawę do wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Powstały i powstają umowy partnerstwa, programy operacyjne i wiele innych dokumentów stanowiących podstawę do efektywnego dysponowania Funduszami Komisji Europejskiej.

Istotną role w obliczu nowej perspektywy finansowej pełnią już istniejące i powstające instytucje klastrowe. Ich konsolidacyjne znaczenie stanowi krok milowy w kontaktach na linii przedsiębiorca – nauka – samorząd.

Okazją do dyskusji nad innowacjami dotyczącymi nauki, administracji i przemysłu, wspierania instytucji klastrowych oraz zagadnieniami związanymi z różnego rodzaju profilami działań klastrów (nakierowanych na nowoczesne technologie oraz działającymi w obszarze tradycyjnych branż przemysłowych) będzie II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP. 20 maja w Warszawie spotkają się przedstawiciele zarówno środowisk biznesowych, nauki jak i administracji rządowej.

Organizatorami II Kongresu Klastrów Polskich jest Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców „Klastry Polskie”.

Amerykańskiego Portalu Polaków
www.Poland.us

Galeria