KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 1 grudnia, 2023   I   11:37:24 AM EST   I   Blanki, Edmunda, Eligiusza
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

W Warszawie, w Sejmie RP II Kongres Klastrów Polskich

28 kwietnia, 2014

Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie, organizatorzy wydarzenia, zapraszają 20 maja 2014 roku do Sejmu RP.

Podstawowym tematem II Kongresu Klastrów Polskich będzie wsparcie klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto, podczas Kongresu poruszone zostaną tematy związane z możliwościami finansowania inicjatyw i przedsięwzięć klastrowych w kontekście Programu Ramowego „Horyzont 2020” oraz programów operacyjnych nakierowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości.

I Kongres Klastrów Polskich wykazał niedostateczny poziom współpracy pomiędzy rządzącymi, a klastrami. Udowodniły to debaty toczone pomiędzy przedstawicielami klastrów, a reprezentantami Rządu i instytucji administracji publicznej. Dysharmonia pomiędzy oczekiwaniami przedstawicieli polskiego klasteringu, a tym, co jest w stanie zaoferować Rząd okazała się być znacząca. A przecież współpraca z ośrodkami władzy publicznej i administracją samorządową czy instytucjami otoczenia biznesu ma podstawowe znaczenie dla przepływu informacji oraz formalno – prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Dlatego też II Kongres Klastów Polskich poświęcony będzie nie tylko kwestiom związanym z perspektywą finansową na lata 2014 – 2020, ale również pogłębieniu dialogu i współpracy na linii państwo – przedsiębiorca. Zaproszeni na wydarzenie goście, reprezentujący różnego rodzaju instytucje rządowe i pozarządowe, ośrodki naukowe oraz przedsiębiorcy wchodzący w skład klastrów dyskutować będą nad znalezieniem pola współpracy dla efektywnego wykorzystania przeznaczonych dla Polski środków finansowych.

Amerykańskiego Portalu Polaków
www.Poland.us

Galeria