KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   02:17:42 AM EST   I   Damiana, Romana, Romany
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Obecne potrzeby zdrowotne w Polsce i droga do wprowadzenia zmian

29 stycznia, 2014

Miarą jakości opieki zdrowotnej w kraju jest przede wszystkim dostępność do innowacyjnych terapii lekowych jak również aparatury leczniczej i diagnostycznej oraz nowoczesnego systemu obsługującego całą strukturę medyczną.

O jakości leczenia decyduje również dostępność świadczeń zdrowotnych, a do jej pomiaru wykorzystywane są przede wszystkim: odległość od placówki medycznej czy też ilość punktów medycznych przypadających na określoną społeczność. W każdym kraju europejskim zastosowano różnego rodzaju rozwiązania dotyczące opieki zdrowotnej. Jedno jest pewne. Nie ma takiego systemu ochrony zdrowia, który byłby w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby zdrowotne w stosunku do każdej osoby, która je zgłasza czy potencjalnie mogłaby zgłosić. Natomiast w Polsce zauważamy radykalny brak równowagi pomiędzy możliwościami realizacji świadczeń, a zapotrzebowaniem na nie. Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy?

Należy wziąć pod uwagę działanie systemu obsługującego resorty. Jego złe funkcjonowanie można zobrazować na podstawie zasadności wykonywania świadczeń. Dla przykładu. Przeważająca część pacjentów nie posiada wiedzy z zakresu medycyny. Pacjenci są kierowani przez lekarza na badania, ale nie potrafią samodzielnie określić czy są one potrzebne czy nie. Zakładając, że postępowanie lekarzy jest etyczne i leży w interesie pacjenta opłacanie lekarzy za każde zrealizowane świadczenie jest jak najbardziej zasadne. Co dzieje się jednak w momencie – jak wskazują na to badania, duża część wykonywanych świadczeń zdrowotnych nie ma uzasadnienia medycznego?

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo. Jednak nie nad powodami chaosu należy się zastanawiać. Trzeba naprawiać to, co szwankuje, a jest możliwe do naprawienia. Należy przede wszystkim skupić się na poprawie obowiązujących standardów postępowania i ulepszyć działanie systemów informatycznych wspomagających lekarzy w podejmowaniu decyzji odnośnie zlecania badań. Trzeba jak najlepiej wykorzystać wsparcie, jakie zostanie udzielone Polsce w najbliższych latach i pracować nad rozwiązaniami, które w wysokim stopniu wyeliminują przyczyny braku efektywności systemu zdrowotnego.

Lata 2014 – 2020 niosą ze sobą wiele zmian. W nowej perspektywie finansowej będzie można mnóstwo zmienić i ulepszyć. Współdziałanie ośrodków medycznych z naukowcami, uniwersytetami, przedstawicielami branży IT oraz lekarzami, którzy podejmują współpracę w ramach Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego i innych przestrzeni dialogu daje możliwość wdrożenia najwyższej jakości systemów i innowacyjnych rozwiązań, które za kilka lat staną się wysoce efektywne. A wszystko to przyczyni się do poprawy jakości leczenia.

Amerykańskiego Portalu Polaków
www.Poland.us